Tuesday, June 30, 2009

Mobbing i Vetlanda Kommun

Jag är allergisk mot mobbing oavsett var, hur eller vem som drabbas.

Jag tycker att vi alla i den mån vi kan ska lyfta fram sådana obehagligheter som sker mot våra medmänniskor och inte tolerera förtryck.

Detta nedan, är ett mail som jag sände till Ola Götesson för att få en förklaring över det inträffade där han fått en arbetstagare så kränkt att hon måste sjukskriva sig.

Jag har givit tid men det tycks inte som jag får något svar så jag vill med detta lyfta detta till omvärlden och hoppas att facket och pressen tar vid mot sådana här tilltag.

Kopia har gått till; Bo Fransson, Rolf Adolfsson och Ingrid Wiktorin.


"Hej Ola,
Som kontaktombud tillsammans med Ingrid Wiktorin har det kommit till min
kännedom att det förekommer trakasserier mot en anställd områdeschef.
Jag har hört att det t.o.m gått så långt att hon har sjukskrivit sig.
Vi Vetlanda har fått nog av rubriker där brukare, skolbarn och andra farit
illa p.g.a kommunens tillkorta kommanden.
Detta är inte acceptabelt att vi troligtvis än en gång hamnar under Uppdrag
gransknings lupp i TV.
Som kontaktombud vill jag att du förklarar för oss hur situationen är och
hur du tänker att lösa den samme."

MVH
Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
led. av VON

0 Comments:

Post a Comment

<< Home