Wednesday, June 24, 2009

Solgläntan

Djur har bra inflytande på unga såväl som gamla. Huskatten Rocky har även gott inflytande på personalens sätt att resonera på Solgläntan. Ett äldreboende renodlat för dementa på Norrgården.

Spetskompetens inom detta område kommer att bli en nödvändighet än mer i framtiden.
Denna vårdform är mycket krävande och kan med fel arbetsbelastning bli en källa till höga sjukskrivningstal för kommunen.

Nu har man på denna arbetsplats genomfört en arbetsreform som kallas 3:2 där arbetets längd är, något kortare arbetstid per vecka än normalt samt att arbetsdagar får högst bli 3 st. och att ledigheten är minst 2 dagar.

Sjukskrivningarna har minskat liksom antalet vikarier.

Naturligtvis krävs det något mer personal men sammantaget blir det en besparing.
Nu har nämndens ledamöter fått ta del av denna erfarenhet och jag tycker att man ska lyssna och ta till sig av sunt förnuft.

Jag hoppas inte att det händer med denna skrivelse samma som föregående från områdescheferna.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home