Tuesday, June 09, 2009

Kommunal girighet

KS hade ett ärende där det skulle säljas en central tomt i det attraktiva Ramkvilla till den driftige Klas Håkansson, ägare till mycket bla hotellet. Äventyrsland sades det.
Det var fler ärenden i KS där försäljning av tomter och fastigheter i kommunen var på dagordningen.
Alla ärenden utom Ramkvilla tomten kommer till fullmäktige utom tomtförsäljningen till Håkansson som själv sitter i Kommunstyrelsen.
Jag tycker att 240 000 för 1,5 hektar inne i Ramkvilla, centralt nära sjön osv låter på tok för billigt. Det är attraktivt för Tyskar och Danskar att vistas i Ramkvilla bygden.
Nu blir det ingen chans för kommunens förtroendevalda att diskutera denna försäljning.
Kanske det är ett ärende för kommunrevisorn?
Drivkraftida medborgare är bra men det känns inte bra om kommunen slumpar bort tomtmark till förtroendevalda.
Än en gång vill jag gratulera Vetlandas innevånare till EU valet. Vi ( Junilistan ) var bäst i Jönköpings län och vi kom 3a i hela Småland. Jag tror att Centern i Vetlanda var sämst i samma avseende. Tyvärr kommer resultatet att flera EU kramare skickas till Bryssel blir att, fler särskilda boenden och landsortsskolor får läggas ner i Vetlanda.
Hav tröst, nästa år kommer WetlandaListan att visa en ansvarfull och mänsklig politik för Vetlandas bästa.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home