Monday, June 08, 2009

Hjärtlanda och Centermöte

I kväll var jag inbjuden av Lars-Håkan Halldin till ett möte som Centern i Sävsjö hade utlyst med gästföreläsare.

Det jag inte visste var att det var ett kretsmöte för Centern i Sävsjö där man dryftade det politiska läget i kommunen och som i andra kommuner diskuterade besparingar och taktik. Av hänsyn till det trevliga bemötandet jag fick yppar jag ingenting om vad som diskuterades. Innan detta var det kretsstyrelsemöte.

Sedan var det dags för Lars-Håkan Halldin att äntra scenen och jag kan rekommendera fler att gå och lyssna om ni får tillfälle.
Här nedan något av hans förklaringar och recept på åtgärder angående den ekonomiska krisen som huserar i världen.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Ändrade svar på gamla frågor!


Ingress

Jobbskatteavdraget måste omstruktureras och ges till alla konsumentgrupper. Jag vågar vara ärlig mot löntagarkollektivet som har jobb. Jag vill minska jobbavdraget och ge det till pensionärer och sjuka, Inte nya utgifter i statsfinanserna utan omfördelning. Detta är all ekonomisk expertis överens om på vetenskaplig grund. Detta säger Lars-Håkan Halldin som aspirerar på att bli seniorriksdagsman © i Jönköpings län


Den Amerikanska och Engelska stimulanspakten är farliga för den globala ekonomin. Biter inte paketen då står världen inför en ekonomisk kris av tyvärr fasanfull omfattning.Dessa länder jämte flera andra har lånat upp belopp som är så stora att de skadar ekonomin i hela världen. Det är viktigt att pedagogiskt understryka en sak nämligen att det inte finns hur mycket pengar som helst på världens kapitalmarknader. Många vill inte erkänna det är tillgången och efterfrågan på pengar som styr räntan. Det är viktigt understryka riksbankerna styr inte räntan. Det gör marknaden.Riksbankerna kan balansera pengaflödena genom att sätta ränta på sin egen upplåning och utlåning. I det stora hela är Riksbankerna maktlösa. Baltikums problem är en spegel av att USA och Englands upplåning skadat deras ekonomier genom att de har svårt få tag i pengar. Deras val är en inre devalvering som innebär fördelning av fattigdom.


Det är till hösten som vi ser om ekonomin i USA och England återhämtar sig. Nu kommer ett ytterligare problem i dessa länder nämligen sparkvoten stiger. Effekten i denna tendens är mycket större än stimulanspakten. Sparandet har motsatt verkan som stimulanspakten.


Allt för många tror den ekonomiska kris vi befinner oss i är en fråga om finanskris och konsumtionskraft. Detta är inte på något sätt sant krisen har sin orsak konsumenterna över hela världen inte är villig att betala det pris marknaden erbjuder. Orsaken till detta är att bubblorna i ekonomierna är mer omfattande än vad som beskrivits.


Alla pekar på den amerikanska fastighetsbubblan. Sanningen är att det var på den amerikanska bostadsmarknaden som varbölden brast dess utbredning är global. Priset på fastigheter har under tjugo år varit alldeles för högt i hela världen. Allt är för dyrt inom fastighetsmarknaden från första spiken, betongen virket, lönerna finansieringen, anslutningsavgifter mm Alla på denna marknad har dragits med i denna kris. Även transportsektorn som är beroende av fastighetsmarknaden lever i en prisbubbla. Allt inom transportsektorn är för höga priser.


Även infrastrukturen som vägar, broar och mycket mera ligger på för höga prisnivåer. Råvarorna drogs med i denna spekulationsbubbla men där ser vi en kraftig nedgång tack vare lägre aktivitet i ekonomin.


Då är frågan hur klara vi omställningen det handlar inte bara om nya regelverk för finansindustrin utan även lägre priser. Priserna måste inom krissektorerna sänkas med 45 % på hela den globala marknaden. Man kan inte devalvera globalt utan det krävs marknadsanpassning. Inre global devalvering som alla får vara med och betala Jfr Baltikum idag.


Jag bedömer att krisen kan sitta i mycket länge med extremt hög arbetslöshet. Vändningen kommer kanske 2012. Mot denna bakgrund måste regeringar världen över möta arbetslöshet och andra sociala problem med socialt anpassade reformer inom den statliga försäkringssektorn. Försäkringen ska vara långsiktiga och verka överbryggande i kristider.


Jag menar att en regering skall agera försiktigt med stimulanspaket därför de kan vara verkningslösa Dessutom kommer det inte finnas en konsumentmarknad som har råd att bruka investeringarna. Därför bör regeringen höja taken och innehållet i bla arbetslöshetsförsäkringen fram till 2012. Vi kan sänka dessa försäkringar när de ekonomiska hjulen rullar med full kraft. Då arbetslösheten är under tre procent.


Dessutom måste jobbskatteavdraget omstruktureras och ges till alla konsumentgrupper. Jag vågar vara ärlig mot löntgarkollektivet som har jobb. Jag vill minska jobbavdraget och ge det till pensionärer och sjuka, Inte nya utgifter i statsfinanserna utan omfördelning. Detta är all ekonomisk expertis överens om på vetenskaplig grund.

Regeringens ekonomiska råd och jag har samma uppfattning. Det känns tryggt.

Den gode Centerpartisten i Brännelund.

Lars Håkan Halldin

Maktentillfolket.bloggagratis.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home