Sunday, May 24, 2009

Vad ska en EU-kritiker rösta på?

Vad ska en EU-kritiker rösta på?


Svenska folket är EU-kritiskt. Men politikerna går inte i takt med folket.
De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har nästan bara nominerat
kandidater som är EU-entusiaster inför valet till EU-parlamentet. Så vad ska
en EU-kritiker rösta på?


Marita Ulvskog är en av kandidaterna för Socialdemokraterna. Tanken tycks
vara att hon ska fånga upp kritiska röster. Men Ulvskog röstade i Riksdagen
ja till Lissabonfördraget, som ger EU mer makt. Hon har inte röstat med
EU-kritikerna i Riksdagen, utan lydigt följt partipiskan. Så hon lär
knappast agera EU-kritiskt i EU-parlamentet. En röst på Ulvskog är dessutom
en röst på en mycket EU-entusiastisk (S)-lista.


Håkan Larsson (C) är försiktigt EU-kritisk. Men Håkan är en gisslan på en i
övrigt ytterst EU-positiv lista. Håkan har inte en realistisk chans att bli
invald i EU-parlamentet. Och Håkan försvarade nyligen ett av alla tokiga
EU-påfund, nämligen att på sikt förbjuda vanliga glödlampor. Är det något
för EU att lägga sig i?


Vad finns då kvar? Vänsterpartiet säger blankt nej till EU-medlemskapet och
vill lämna EU. Är det realistiskt? Det är lite som att stånga huvudet
blodigt i väggen och inte särskilt konstruktivt. Och Miljöpartiet har svängt
i EU-frågan, de har nominerat en hel del EU-kramare, som till exempel Zaida
Catalán.


Det finns bara ett parti som rakt igenom erbjuder EU-kritiska kandidater,
nämligen Junilistan. På denna lista finns såväl Socialdemokrater som
Moderater. Samtliga vill minska EU:s makt och inflytande. Junilistan säger
ja till kronan och anser att EU bara ska arbeta med ett fåtal frågor, främst
gränsöverskridande miljöproblem och att göra det enkelt att handla mellan
EU-länderna. Junilistan prioriterar kampen mot fusk och bedrägerier och är
aktivt i EU-parlamentet.


Men vad du än väljer - rösta den 7 juni.


Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

2 Comments:

Blogger Johan Örjes said...

Håkan Larsson är ett betydligt vettigare alternativ. Han har nog större chans att bli invald än Junilistan i varje fall.

Läs mer på: http://kryssahakan.se/

2:18 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Johan,
Fina ord och bra inställning i frågor kan aldrig bortförklara att Centern röstat för Lissabonfördraget som marginaliserar Sverige. Centern är även emot att Sveriges befolkning inte får chansen att få kunskap om superstaten och säga sitt i en folkomröstning.
Centern vågar helt enkelt ej öppet möta befolkningen.
L-O

12:54 PM  

Post a Comment

<< Home