Tuesday, May 12, 2009

Ta av pensionspengarna

När pengar saknas för någon i samhället vänder sig vederbörande runt i svängar för att se var det är störst möjlighet att få tag på till minsta möjliga ansträngning.
Detsamma gäller för kommuner.

Det är lättare att ta från några än att erkänna att denna uppgift som de tagit sig an är dem övermäktig. De som styr är det inget fel på.
Spara in på gamla sjuka och barn drar de sig inte för. Försämra arbetet och de kommunanställdas möjlighet att ha en rimlig arbetsbelastning är långt ifrån en bra tes att jobba utifrån.

Nu är det de anställdas intjänade pensioner som ska tas i anspråk för att skyla dålig kompetens. De ser inte risken att det inte finns nog med pengar för kommunens personal när de går i pension. Personaln får se upp!

Det är märkligt att det är så svårt att själva dra in svångremmen och halvera arvoden och löner för politiker. Egoismen är då sannerligen en fast förankrad tes inom alla politiska partier. Den lille pengen att nöta rumpa är helig.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home