Saturday, May 09, 2009

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 11 maj

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 11 maj. kl. 18,30

Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164

Anders Sturesson v ordf. 13823

Kjell Rangstig 10607

Jörgen Samuelsson 14368

Sven Leek 13271

Leif Jardbring 15591

Harald Jonsson 462059

Inge Carlsson 16292

Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare


4. Föregående mötens protokoll

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

7. Trygghetsvandring, studiebesök, K-råds ansvar för medborgare och

utvecklingen i stadskärnan öppen diskussion

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt

Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home