Thursday, May 21, 2009

Reinfeldt

Tidningarna har av utrymmesskäl inte möjlighet att belysa samtliga synpunkter från ett fullmäktigesammanträde. Därför ska jag förtydliga mina inlägg.

Angående budget och pensionsreserv gjorde jag följande uttalande.

Kommunalrådet har en svår och tung uppgift när det gäller att få ihop kommunens resurser. Många har fått känna på neddragningar och försämrad service, ( nedlagda skolor, färre särskilt boende, sämre hemtjänst och äldrevård, indragningar av personal), samtidigt beviljar kommunalrådet sig själv löneökning rakt av på 3 %.
Hon har 30-35 uppdrag och jag är orolig för att hon har för mycket för att kunna koncentrera sig på de viktigaste. Jag ställde en fråga på detta. Svaret blev att hon har lika många uppdrag som Lindell, så hon är lika duktig. LO Wanja klarade inte lika många och hur gick det?

Kommunalrådet skäms över att vi lägger för lite på fritidsverksamhet i Vetlanda av skattemedel.
Jag skäms när uppdrag granskning är här och ser hur illa kommunen tar hand om våra barn.
Jag kommer att skämmas ännu mer när de gör nästa nedslag på våra äldreboenden och ser hur illa demensvården kommer att vara. Vägen tillbaks till livet för REHAB patienterna stoppas. Detta skäms jag också för.
Jag vill att mina skattepengar ska gå till de mest utsatta som inte kan föra sin egen talan.

Kommunledningen är fena på att trixa med lagen för att korta Tjust Kulle avtalet och slippa Lagen om Offentlig Upphandling samt för att kunna ta av kommunanställdas intjänade pensioner för att täcka kommunens förluster.

Synd att inte tidningen fick med att jag reserverade mig för beslutet att ta av pensionspengarna. Revisorn var även han tveksam men det är ju lagligt.
Oron sprider sig att kommunledningen vandrar på gränsen till olagligheter och när uppdrag granskning får tag på något sådant så hjälper knappast Sturessons böner i KD.

Moderaterna hör man inget från i deras släpvagn efter Centern och KD. Kanske åker de numera barnvagn med napp i mun för att vara tysta.
De är en skam för den sunda moderata ideologin att värna allmänna medel och ge medborgarna en bra social grundtrygghet.

Nästa år kommer det att fattas 31 miljoner i kommunens kassa och då undrar man hur lagen ska vrängas för att få ihop pengar till Tjust Kulle, Vårdnadsbidrag och byggandet av Nya Ekebo.

Bengt och sossarna var tysta under debatten och i tidningen undrar de var ledningen gjort av pengarna i goda tider. De vill ha skattehöjning för att lättvindigt ta sig ur problemen. Som alltid, låt andra betala styrandes misstag.

Konsekvensen blir att fler flyttar ut från Vetlanda och många väljer andra orter och då måste ju skatten höjas än mer och vi är inne i en ond spiral.

Jag kan säga att överskottspengarna mest gått till Ballanserad styrning för att Vetlanda ska bli en kvalitetskommun 2011. Annat har gått till omorganisation och data programmet LAPS CARE som spritt missnöje och röda siffror till hemtjänsten i centralorten. Men som alltid så har de flesta skattekronorna åkt till Bryssels maktapparat i stället för att göra nytta för barn, gamla och sjuka i vår hemkommun.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home