Wednesday, May 13, 2009

EU vill höja svenska elpriser

Kommissionen tycker inte att Svenska Kraftnäts åtgärder för att förhindra flaskhalsar och överbelastning i elnätet är bra och har framhållit att det leder till att svenskarna har för billig el.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta. I och med att kommissionen nu går in så fråntas Sverige sin makt i detta ärende. Sveriges konsumenter och svensk industri ska alltså tvingas acceptera högre elpriser genom ett påbud från Bryssel.

Kommissionens initiativ måste omedelbart avvisas av den svenska regeringen. Det måste bli ett slut på den ständiga plattläggningen. Det här är bara ett av många exempel på den maktöverföring som sker i det tysta till EU och vars beslut styr vår vardag allt mer, säger Sören Wibe.

Jag tycker att det är viktigt att vi får ut sanningen hur framtiden för det svenska folket kommer att vara i ett superstatligt EU.

Lars-Olof Reinfeldt
Junilistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home