Thursday, June 04, 2009

SR opartisk?

Här en bra insändare på detta tema;

Klavertramp av SR i intervjun med Sören Wibe

Radio P1 håller utfrågningar varje morgon med toppkandidater till EU-parlamentet. Efter varje utfrågning kommenterar två journalister vad toppkandidaterna har sagt under intervjun.

De journalister som har valts har varit någorlunda objektiva och i många fall partivänner med de utfrågade. Men den 3 juni var det dags för Sören Wibe, partiledare för Junilistan, att intervjuas. Sören kommenterades bland annat av Eric Sundström, chef för socialdemokraternas egen interna partitidning Aktuellt i Politiken och socialdemokratisk politiker.

Sundström menade att i princip allt Junilistan gjort och sagt är fel. En EU-kritiker borde istället rösta på Marita Ulvskog, socialdemokraternas främsta kandidat, enligt Sundström. Denne man, anställd av det socialdemokratiska partiet, fick alltså oemotsagd uppträda som expert med egen propaganda. Det hela blev så ensidigt att radiojournalisten Herman Meltzer såg sig tvungen att avbryta Eric Sandström och påpeka att vad han höll på med var rena spekulationer.

Skandal säger jag! Sveriges Radio skall vara ett opartiskt media. Junilistan får inte delta i debatten på samma villkor som andra. Det faktum att Junilistan inte heller varit med i Agenda (något samtliga riksdagspartier och småpartierna har varit) understryker detta. Förfarandet strider helt mot den opartiskhet som public service skall måna om. Skamligt helt enkelt!

LENNART BERG

Uppsala

0 Comments:

Post a Comment

<< Home