Sunday, June 21, 2009

Äldreomsorgsplan

I Fullmäktige i Onsdags togs beslut om den nya äldreomsorgs-planen.

I och för sig var den formuleringen som den styrande alliansen mycket vältäckande för eventualiteter som kan dyka upp för att kommunen ska verbalt klara sig mot brukare,anhöriga och myndigheter.

Jag har förståelse för att många tycker den är tam och till intet konkret förpliktande.

En del remissvar som kom in pekade på väsentliga konkreta brister som att det är inte lämpligt att blanda vanliga äldre med brukare som har diagnosen altsheimer och gravt dementa.

Vidare fick ju nämnden bakläxa på att en äldreomsorgs plan ska tas i fullmäktige.
När nu det läggs ner äldre och särskila boenden i centralorten kommer det där att uppstå en brist.

Det vore också bra med en progressiv förklaring att brukare som ser sin situation svår att bo kvar ska kunna få möjlighet att välja ett enklare och säkrare boende än att känna sig som i ett fängelse hemma med utvidgad hemservice till max.

På senaste Vård och Omsorgsmötet lämnade områdescheferna in en skrivelse där de påpekade bristen av äldreboenden i centralorten och att i dessa svåra tider nämnden satsar budgetmedel på ett nytt äldreboende där hyreskostnaden blir högre. Denna ska ligga i en liten ort utanför centralorten.

Enligt uppgift var det antingen Marie Johansson eller Willis Josefsson som ska ha sagt åt ledamöterna att de kan läsa denna och sedan kasta den i papperskorgen.
Är det så man bygger förtroende bland de anställda?

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home