Friday, June 12, 2009

Anpassad ekonomisk kostym

Bertil Nilsson idéer framförda i media om en socialförvaltning, nu när kommunen ska krympa verkar synnerligen sund.

Några skolnedläggelser på landet får det inte bli tal om.
Vi måste våga värna den kultur som krävs för en levande landsbygd. Stefan Larsson må ursäkta men att ytterligare utarma landsbygden visar en bristande förståelse för en helhetssyn på Vetlanda som kommun.

Det finns system med A och B skolor där eleverna likt syskongrupper på dagis lär sig ta hänsyn och hjälpa varandra oavsett ålder. Detta har vi igen i socialbudgeten många gånger om. De små mår inte bra av att tillbringa timmar i bussåkande.

Ta radikalt och anpassa centralorten till verkligheten och använd Mogärdeskolan till seniorboende alternativt fler särskilda boenden. Det kommer, om det inte redan är brist på dessa och skjut planerna på det nya Ekebo på en eventuell framtid.

Planerna på privatiseringar av äldrevården rationaliserar bort en stor del av Vård och omsorgsförvaltningen.

Man kan även ifrågasätta om kommunledningen är tillräckligt effektiv i förhållande till de löner vi kunde se i Höglands tidningen.
Vi betalar över 80 miljoner till EU och jag tror inte att vi behöver anställa fler för att göra ansökningar om EU bidrag för vår räkning.
Lantbrukarna klarar detta alldeles utmärkt utan att anställa onödig personal på sina gårdar.

Jag tror att det är dags att vi tar ett rejält och radikalt grepp om vår kommuns utveckling innan det helt kör i diket.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home