Sunday, June 28, 2009

Mobbing

Det är på väg med nya stormar inom Vård och Omsorg.
Ledningen mobbar anställd och det är på tiden att kommunen tar sitt ansvar mot dessa företeelser. Detta gäller inte bara skolans värld utan kulturen inom förvaltningen bör rannsaka sig själv innan det är för sent.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home