Thursday, July 16, 2009

Nya krafter behövs

Vetlanda kommun, där speciellt Vård och Omsorgsförvaltningen lider brist på pengar och en effektiv organisation behöver läsa nedanstående berättelse med omtanke över verklighetens fundament.

Var och en med sunt förnuft ser att vi behöver få in nya friska synsätt på hur vår kommun borde skötas. Om inte insikten om detta förhållanda tas tillvara innan, så efter valet nästa år kommer vi att öka andelen som jobbar samt lyssna till personalens stora kunskap som tyvärr syns drunkna i chefernas chefsroller.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se


Ett litet företag med nio anställda och ett företag med 5000 anställda
bestämde sig för att köra en roddtävling med gummibåtar. Båda lagen tränade
stenhårt för att vara i form när tävlingsdagen infann sig. Varje båt rymde
nio personer.

Det lilla företaget kom i mål tio minuter före storföretaget.
Det stora företagets lag blev deppiga över förlusten och deras moral sjönk.

Styrelsen och ledningsgruppen bestämde sig för att finna orsaken till
förlusten. Ett speciellt team med chefer sattes samman för att undersöka
problemet och rekommenderade en actionsplan.

Deras slutsatts; problemet var att det lilla företaget hade åtta personer
som rodde och en person som styrde båten emedan det stora företaget hade en
person som rodde och åtta som styrde.

Storföretagets styravdelning hyrde genast in en konsultfirma för att göra en studie på ledningstrukturen.

Efter en längre tid och ett antal spenderade miljoner lämnade konsultföretaget sin rapport och slog fast att "för många styrde och inte tillräckligt många rodde".

För att undvika en ny förlust året därpå förändrades ledningsstrukturen till
"4 styrchefer, 3 områdes styrchefer och en personal styrchef". Ett nytt
produktivitetssystem för personen som rodde båten togs fram för att ge denne
incitament att jobba hårdare och prestera bättre.

" Vi måste ge honom stöd och uppmuntran". Det borde räcka.

Det följande året vann småföretagarnas båt med 20 minuter.

Storföretaget avskedade genast roddaren på grund av dålig prestation, sålde
alla åror, stoppade alla investeringar i ny utrustning, frös utvecklingen av
en ny roddbåt, gav konsultfirman en extra utbetalning för bra prestation och
fördelade pengarna de sparat som bonus till ledningsgruppen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home