Friday, July 03, 2009

Smålänningarna

"Smålänningen är vacker och med ett ädelt hjärta"

skanderar Jan Johansson som spelandes betjänt men även som den förmögne bonden OLA i SKÄRVETE i årets upplaga av Smålänningar i Stenbergas bygdespel.

Anna och Erik, spelets huvudpersoner får varandra till sist trots föräldrarnas ovänskap och det hela slutar lyckligt som sig bör.

Pär-Olof Högstedt är en av våra stora skådespelare i kommunen och med talang både för dikten och förmågan att föra det småländska kulturarvet vidare. Vi ska vara tacksamma att vi år från år, får möjligheten att se bra föreställningar på hemmaplan.

Publiken vrider sig av skratt och njuter när den geniala tuschen av lokala småfyndigheter spetsar spelets handling.

Drängen Anders som tolkas av Martin Hallberg Jarflod gör egna spontan uttalanden och förklaringar varför Smålänningen är den likste (bäste) och mest ekonomiske männsken.

Amerikas President hade kallat till sig Löparnisse även detta en rollfigur av Martin för att rätta till ekonomin i den rådande ekonomiska krisen.

Man får en känsla av att det ligger en smula nutid i inläggen och att Obama skulle säkert se det som en stor tillgång att få hjälp av en äkta Smålänning med sunt förnuft.

Inte bara i USA behövs det mycket av den varan. Här i kommunen behöver vi också ta hjälp av de som besitter dessa egenskaper för att möta framtiden.

Vi måste se i vårt kulturarv efter de genuina lösningarna och då ligger vårt sparsamma, idoga och människohjärtliga lynne som Smålänningar väl i hand.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home