Saturday, August 15, 2009

Trygghet

Så tillbaka till vardagen efter mångahanda upplevelser under sommaren.

Det första man nås av är att de gamla blir utsatta för intrång (stöld?) när de intet ont anande tar emot personer vid sin dörr.
Det är så obehagligt att veta att det finns så fula typer som utnyttjar sina medmänniskor på ett fräckt sätt.

Ännu värre är det att få på sig att det är inom det området som jag själv finns med på ett politiskt hörn för att få en bra och fungerande äldrevård.

Jag tror att vi politiker litar på förvaltningen att detta ska inte över huvudtaget ska kunna hända och att ett grundkrav med legitimation redan är standard.
Så är tydligen inte fallet och vi får se till att detta rättas till omgående.

De anhöriga är också del i detta som måste kunna lita på förvaltningen och känna trygghet i hur deras föräldrar och nära och kära har det.

Jag förutsätter att Rolf Adolfsson som högste ansvarig redan rättat till detta innan nästa vecka gått till ända.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home