Thursday, August 06, 2009

Ekologisk mat. En utmaning för framtiden

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 17 aug. kl. 17,30
Plats: Bergsnärle hos Almuth Holmqvist
Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Föregående mötens protokoll

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

7. Studie rundvandring och information om ekologiskt odlade frukter
och grönsaker. Hur får vi in mer av ekologisk mat till kommunens
skolor och service inrättningar. Matens betydelse ur ett hälsoperspektiv.

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan


Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home