Wednesday, August 26, 2009

Logisk redovisning

I morgon torsdag är det möte i vård och omsorg.
Många intressanta besparingsåtgärder skall debatteras.
Till grund för dessa ligger den dåliga ekonomin.

Nu ska vi inte gå in på vem eller hur denna är skött. Alla gör nog så gott de kan med sitt förstånd därtill.

Det som slår mig när man ser siffrorna är att alla kostnader för kommunen är positivt markerade och de intäkter som kommunens verksamhet gör skäl för markeras med ett minustecken framför.

För mig är det som att vända ut och in på sunt förnuft.
Frågan är om inte denna felskrivning ger upphov till att folk har svårt för att ta till sig att kommunalverksamhet är en stor utgiftspost och de luras mentalt tro att det är positivt med siffror utan minustecken framför.

I logikens namn och siffernissar till trots så vore det kanske bra med en logisk och mental nydaning att presentera verklighetens siffror så allmänheten hade lättare att förstå budgeten.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home