Monday, August 24, 2009

Kommunchefens svar ang Synpunkt Vetlanda

Idag fick jag svar av Rolf Adolfsson och jag förstår att han har en besvärlig sits.
Jag svarade honom enligt följande ( Rolfs svar finns nedan);

Tack Rolf för svar,

För det första har jag förståelse om du inte hunnit svara inom utsatt tid.
Du har ju en befattning och lön som kräver långtgående kompetens och
Vetlanda ska ge dig möjlighet att som kommunchef arbeta med övergripande
frågor. Bristen på kvalificerad delegation ser vi genom ständiga
inkopplingar av konsulter i nämnder och verksamheter. Pengar som kunde göra
mycket mer nytta i förvaltningarnas åligganden inom kärnverksamheterna.

Dessa ständiga dubbel verksamheter där onödig energi går till spillo tär
inte bara på skattemedel utan människors tid att göra Vetlanda till en
framgångsrik kommun.
Kommundelsråden har både funktionen som politisk mottagare av befolkningens
synpunkter som rent konkreta missförhållanden som finns ute i vår närmiljö.

Du skriver att avsaknaden av en arena för medborgardialog med politikerna är
stor. Varför lade ni då ner medborgardialogen som ändå fångade upp många
synpunkter som var berättigade?
När ni sedan ändrade och lät endast politiker öppna frågeställningar blev
den tyvärr någon slags sensur som hämmade den fria debatten.

Du har också rätt vad beträffar frågor av politisk karraktär. Du som
tjänsteman och alla andra tjänstemän ska låta den politiska ledningen svara
på detta. Detta förfarande som nu är drar bara ett skimmer
över den politiska ledningen som varande rädd för att möta allmänheten
öppet.

Vetlanda behöver en fast ledning med givna roller där kommunikationen är rak
och saklig i båda riktningarna Vi ska verka för att kommunchefen lägger sin
arbetsdag på de arbetsuppgifter och kvalifikationer som han är anställd för.

Med vänlig hälsning
Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

From: Rolf Adolfsson
To: Lars-Olof Reinfeldt
Cc: Bengt Wellermark
Sent: Monday, August 24, 2009 9:47 AM
Subject: Sv: Synpunkter och Kommundelsråd


Hej Lars-Olof!

Mitt sena svar till Göran har jag för ett bra tag sedan bett om ursäkt för.
Huvudförklaringen är att jag helt enkelt missat att svara. Att det sedan
dröjt ytterligare, är att vi saknat en enkel och bra rutin för att föra över
politiska frågor som kommer till Synpunkt men hör hemma i politiken.

Din uppgift om varför Synpunkt Vetlanda tillkommit är helt felaktig. I
grunden är orsaken, tvärt emot vad du skriver, att stärka den enskilde
medborgarens möjligheter att framföra klagomål och synpunkter på kommunens
verksamhet. Avsikten har inte varit att skapa en arena för dialogen mellan
medborgare och politiker. Däremot visar det sig tydligt när systemet nu är i
bruk, att avsaknaden av denna arena är stor. Vi försöker att lösa det genom
att skapa enkla överföringsrutiner av synpunkter som hör hemma i politiken.
Rutiner som nu börjar fungera.

Vill du har mer information om systemet för synpunktshantering, så är du
välkommen att kontakta Bengt Wellermark eller mig.

Hälsningar
Rolf

0 Comments:

Post a Comment

<< Home