Thursday, August 27, 2009

Ängsblom, Norrgården och Dagrehab

Besparingarna duggar tätt.

Dagrehabiliteringen dras in och 3:3 systemet för Ängsblom dras in.
Jag gjorde min stämma hör på dagens möte men som Willis mycket riktigt påpekade hade jag inte rätt att lägga förslag och rösta i vård och omsorgsnämnden.
Jag lade därmed ett moraliskt förslag men det tog inte ordföranden.

Synd att inte någon från oppositionen vågade lägga mitt yrkande som förslag att skona Ängsblom och Norrgården. Politiken är grym när det gäller att visa sin makt.

Alliansen har en tung börda på sin rygg och det finns olika sätt att se hur besparingar kanske blir kostnader på något annat konto.

Detta pekar ytterligare på att det behövs nya och solidariska krafter i Vetlanda som kan och vågar stå upp för de drabbade när konjunkturen ska skörda sina offer.
WetlandaListan är inte rädd för att lyssna på båda sidor och ta det förslag som gagnar vården bäst.

Dagrehabiliteringens nedläggning kommer för många att innebära mera konvalesenttid med större tryck på hemtjänsten och senare också särskilt boende.

Den svaga kommunledningen vågar ej ryta i att det är landstinget som är ansvarig och ska utföra dessa tjänster. Om så ej sker måste kommunen ställa upp och skicka räkningen till primärvårdskostnader där den enligt lagen hör hemma.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home