Tuesday, September 01, 2009

Uppsagd Vård och Omsorgschef

Vi nås idag av budet att Ola Götesson har sagt upp sig.
Jag har redan möts av människor som är så glada att glädjen visar inga gränser.
Många kommer även att känna bitterhet.

Jag hoppas att vi alla kan så småningom komma till insikt och ta lärdom.
Att människor gör sitt bästa och att de blir utbrända och sjuka är tyvärr vanligt inom de offentliga förvaltningarna.

Jag vill nog påstå att vi som har upplevt mobbingens fasor på arbetsplatsen förstår hur viktigt det är att ha sina medarbetare med sig på tåget och inte favorisera utan kompetens.

Alla kan något som jag inte kan och vise versa.

Vi ska ta vara på våra människor runt omkring oss och det är det vi i WetlandaListan kommer att gå till val på.

Kunskap och kompetens och ingen svågerkorruption eller mobbing.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home