Thursday, September 17, 2009

Ekenäsjöns gamla

Nästa vecka på Onsdag ska det bli trevligt att Kommunfullmäktige förläggs till Ekenäsjön.
Ibland reflekterar jag över det nya Ekebo.
Jag kan inte förstå varför man ska löna de gamla efter ett långt och strävsamt liv, att bli placerade bakom ett plank till en hårt trafikerad genomfartsled.
Buller och luftföroreningar kommer att ligga som ett tungt skynke över de gamla.
Uppdrag granskning konstaterade att de gamla knappast alls kommer ut på våra äldreboenden.
I detta fall är det väl av barmhärtighet som det inte blir någon utevistelse för då kommer den sista vilan snabbare.
Ekenäsjön är ju en vacker plats med sjö och natur. Vore det inte lämpligare med ett äldreboende med stor altan och frisk luft med utsikt över sjön där de gamla själva kan "rulla" sig till en trivsam naturupplevelse under eftermiddagsfikan.
De som fattar besluten om Ekebo i trafikbuller kommer knappast att tillbringa sina sista dagar där.
Sedan är det en annan fråga om det är rätt med utbyggnad i Ekenäsjön.
Gamla Ekebo kanske har den rätta närmiljön för de gamla.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home