Wednesday, September 23, 2009

Sverige smygnedmoteras i Kommuner

I en motion till Fullmäktige i Vetlanda önskar Folkpartiet att EU-flaggan hissas vid samtliga svenska allmänna flaggdagar.

Jag kan se en viss erkännande av solidaritet med övriga stater ingående i EU-projektet, men att hämningslöst och smygande plocka ner Sverige som nation är beklämmande.

Jag talade som nedan för att vår Svenska nationaldag skall förbli Svensk.

Tyvärr fick liberalerna igenom sin motion helt och den svenska själen tillfogades ännu ett djupt sår.

Jag anförde;

"I grunden delar jag motionens intentioner.

EU är ett samarbetsprojekt, där nationer försöker lösa gränsöverskridande problem, på ett för alla bästa sätt.

Strävan att visa vår gemenskap, med EU flaggan som symbol,är bra på mångahanda sätt.

Men,

Enligt mig är det en dag, där denna symbol inte får konkurrera med vår svenska flagga, nämligen vår egen nationaldag.

Vår egen svenska flagga, är en symbol för vår kultur, och de värderingar som vi delar, med alla som lever i Sverige.

Här värnar vi om alla människors lika värde, vår gemensamma yttrandefrihet, och vår egen rätt att stifta lagar.

Med den tryggheten att veta vilka vi är, och den värdegrund som råder där vi bor, gör oss mer toleranta för andra människor, och andra kulturer.

Det är viktigt att stärka vår nationella självkänsla, för att vi ska klara den arbetskraftsinvandring, som vi behöver för Sveriges utveckling, till en modern välfärdsnation.

Utan vår Svenska flagga som högsta trygghetssymbol, riskerar främlingsfientligheten och odemokratiska metoder, att få större fäste.

Därför vill jag tillstyrka flaggning av EU-flaggan, vid övriga flaggdagar och att endast den Svenska flaggan hissas, på vår nationaldag utanför stadshuset."Lars-Olof Reinfeldt

Jag lämnade in reservation mot beslutet.

2 Comments:

Blogger Beda Bofink said...

Nationalism och protektion i sina värsta former är helt av ondo. Vi är fullvärdiga medlemmar i EU och även om det inte är Europas Förenta Stater ännu ser jag inget fel i att parallellt med vår egen flagga även hissa EU-flaggan. Gör du?

7:34 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Tack för kommentaren,
Din strävan till gemenskap och öppenhet inför andra människor i världen tycker jag om.
Jag hoppas att du läser mitt inlägg några gånger och då hoppas jag att du kommer att förstå min intention som inte ligger fjärmat från din grund-etik.
Historiskt sätt så är stormakter med förtryck av minoriteter inget önskvärt i en värld av fred.
Europadagen liksom Sveriges nationaldag finns.
Hälsningar
Lars-Olof

12:59 AM  

Post a Comment

<< Home