Thursday, September 17, 2009

Släkthistoriens viktighet och mysterium

Här är ett mail som jag fick. Bilderna hängde inte med i kopian.
Nog finns det mycket konstigt i världen.
Är det tillfälligheter eller är det någon som styr detta?
Skicka mailadress och kommentar om jag ska skicka bilderna.
L-O

Historiens mysterium


Fråga en historielärare om han eller hon kan forklara detta……

men jag tror inte dom klarar det.


Abraham Lincoln blev invald i kongressen i 1846.
John F. Kennedy blev invald i kongressen i 1946.

Abraham Lincoln blev vald till President år 1860.
John F. Kennedy blev vald till President år 1960.

Båda var väldigt engagerade i medborgarrättsfrågor.
Båda deras hustrur miste barn medan de bodde i Vita Huset.


Båda Presidenterna blve skjutna och dog en fredag.
Båda Presidenterna blev skjutna i huvudet.

Nu blir det väldig märkligt.
Lincoln's sekreterare hette Kennedy,

Kennedy's sekretrare hette Lincoln.


Båda blev mördade av en person från sydstaterna.

Båda Presidenterna blev ersatta av en president från sydstaterna med namnet Johnson.

Andrew Johnson, som ersatte Lincoln, var född år 1808.

Lyndon Johnson, som ersatte Kennedy, var född år 1908.
John Wilkes Booth, som mördade Lincoln, var född 1839.

Lee Harvey Oswald, som mördade Kennedy, var född 1939.Båda mördarna blev kända under 3 namn

Hos båda är namnen sammansatta av 15 bokstäver

Håll i dig nu:
Lincoln blev mördad i en teater vid namn "Ford"

Kennedy blev mördad i en bil av märket Lincoln, tillverkad av "Ford"


Lincoln blev mördad i en teater ochhans mördare sprang till ett varuhus for att gömma sig.
Kennedy blev skjuten från ett varuhus och hans mördare flydde till en teater och gömde sig där.


Booth och Oswald blev mördade innan rättegången blev av.

Här kommer toppen….


1 vecka före Lincoln blev skjuten, var han i Monroe, i staten Maryland
1 vecka före Kennedy blev skjuten var han hos Marilyn Monroe.Vem har klurat ut detta?

Helt otrolig:
1) Vik en ny $20 dollar sedel på mitten...
2) Vik i hop sedeln en gång till och var noga med att vika exakt som bilden nedan visar.3) Vik den andre sidan exakt som nedan.
4) Vänd den nu om….Vilken tillfällighet!

Om man viker en 20 dollar sedel på ett enkelt geometriskt sätt kommer det fram en katastrof på alla 20 dollar sedlar!!!

Tillfällighet?

Du bestämmer

Som om inte detta var nog är detta vad du såg?

För det första: Pentagon i flammor…..


Därefter Twin TowersOch se här.. !!
Tre tillfälliga katastrofer på en $20 dollar sedel?
Katastrof 1 (Pentagon)
Katastrof 2 ( Twin Towers )
Katastrof 3 (Osama)???

Det blir ändå bättre: 9 + 11 = $ 20 !!

(9/11 = 9. September dagen då Twin Towers och Pentagon blev angripet)

Skrämmande, inte sant?


Detta är en historietimme, som vi alltid kommer att minnas!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home