Sunday, September 27, 2009

Undergrepp i rättssak

Efter att ha varit nämndeman i Göta Hovrätt ett antal år, ser man att vissa
saker går som en röd tråd i de flesta mål.

Det är tre saker som jag slås av.

Det första är att när den dömde avtjänat sitt straff och kommer ut finns det
inget ordnat eller strukturerat att gå in i.
Vederbörande kanske har blivit dömd för övergrepp i rättssak, rån eller
misshandel och suttit av en tid i fängelset.
Ofta får fången frigivning med förkortad tid i fängelset och prövotid.
Inte på grund av gott uppträdande utan att staten vill tjäna pengar som
besparingsåtgärd.
Det är då mycket vanligt med villkorad frigivning.

Då det inte finns "ordningsamma" kompisar att komma ilag med,
inte heller något jobb eller sysselsättning och ej heller någon bostad
att komma ut till, så är brottets bana det enda återstående alternativet
Nytt brott, ny rättegång, fler fängelsedagar och och en spiral av
hopplöshet inför framtiden.

Vederbörande är dömd för övergrepp i rättssak men jag vill då hävda att det
borde vara samhället som skulle ställas till ansvar för "Undergrepp i
rättssak".
Det blir bara onödigt kostsamt med rättegångar på rättegångar i onödan för oss
skattebetalare att betala.

Den andra saken är att merparten av alla brott sker under påverkan av droger.
Man hör ofta den anklagade berätta att vissa saker tagits tillsammans.
"Då blir jag så arg", låter det ofta. Det kan bara vara så enkelt som en blick
från någon helt okänd som utlöser själva handlingen.
"Jag skulle aldrig ha gjort det om det inte var för att jag tog Benzodiazepiner
tillsammans, när jag drack öl."

Det tredje är att det framkommer att förhörsledaren från tidigare har invaggat
den anklagade i tron om att få mildare straff och snabbare förfarande av rättsgången,
om man går med förhörsledaren i vissa påståenden. Detta kan få mycket allvarliga
konsekvenser för den svarande då de inte kan bevisa detta i Hovrättens överklagan.

F.f.a. är det yngre individer som lätt går på detta för att situationen är jobbig.
Vi har alla exemplet med mordbränderna i Falun där flera ungdomars liv förstördes
trots att dom var oskyldiga i färskt minne från TV.

Som jag ser det så är det mycket som kan förbättras. Politiskt sätt behöver man
inte skicka in mer pengar utan mer insikt, och detta kostar intet förutom mer
tankeverksamhet.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home