Thursday, September 24, 2009

Förnuftig politik

Först vill jag beklaga för de som hoppats på Ekebos snara byggnation.
Behovet av ett bättre äldreboende i Ekenässjön finns kvar inte minst ur
arbetmiljösynpunkt.

Att nu se det positiva är, att kommunen inte nöjer sig med utförare som inte
kan visa ekonomisk stabilitet och förmåga att leva upp till den goda
kvalitet, som kommunens verksamhet ska bedriva.

Ur rent mänskliga aspekter finns nu möjlighet att få ett värdigare boende
för de äldre i Ekenässjön. Jag tycker inte alternativet att dumpa de gamla
bakom ett plank med buller och luftföroreningar som påträngande nära är bra.
Att få tillbringa sina sista år på detta sätt är de inte förtjänta av.

I dessa miljötider tycker jag att en fin plats med utsikt över sjön med stor
altan där de gamla lätt kan få komma ut av egen kraft är att föredra.
Slingor i sjön likt jordvärme och solfångare på taket blir besparingar på
många sätt som gör placeringen oberoende.

Det är inte läget på äldreboenden som ska rädda pengar till VETAB,s onödigt dyra fjärrvärme-satsningar.

Det borde vara moderaterna som visar sans i ekonomiska tider och går före, i
alliansens oförnuftiga utsvävningar av byggnationer likt gamla
planekonomiska beslut, men de är tysta som musen.
Inte en talesman vågade sig upp vid kommunfullmäktige i Ekenässjön, när
partiledarna ska uttala sig om budgeten.

I Vård och Omsorg är det oppositionen som står för traditionell moderat
politik och manar till ekonomisk besinning.

Här har vi ett tydligt exempel på att det saknas ett parti som oberoende av
blocktaktiska skäl, ser till Vetlandabornas bästa i första hand och tar
beslut efter den tid vi lever i idag.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home