Sunday, October 25, 2009

Blockpolitikens dilemma

Kommunalpolitik är inte det samma som klara ideologiska gränser i varje fråga.

Kommunens politiker har bara ett uppdrag och det är att kommunens innevånare får ett så bra liv som möjligt. Där finns bara ett läge för politikerna att visa prov på förstånd och det är att ta ansvar.

Jag är väldigt orolig för Vetlandas del där de styrande ständigt försöker lämna ifrån sig möjligheten från de lokala politikerna att styra närmiljön. De vågar inte ta ansvar.

Kommunalförbund kan vara bra i vissa fall, men det ska inte ske på bekostnad nära frågor.

"Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar."

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home