Friday, October 23, 2009

Kommunala ansvar

Ansvar och befogenhet ska följas åt.
Det är en av de principer som jag lägger in i den moderata ideologin.

Således verkade jag för att nämnden återtog makten över vem som Verksamhetschefen för Vård och Omsorg ska få anställa som underordnad chef i förvaltningen.

Nämnden är ansvarig för förvaltningen.

Ingrid Wiktorins bortavaro vitaliserade hela nämnden och vi fick till lite moderat politik för en gångs skull. Numera är det oppositions sidan som mera antar en moderat inställning till både ekonomi och kontrollen över den till synes maktkorruption som etablerade sig under den föregående chefens styre.

Förvaltningen kan känna att det finns möjlighet till friska vindar fortsättningsvis

Tyvärr kryper moderaterna för kommunalrådet och alliansen då de med hjälp av oppositionen skickade iväg stora möjligheter att ha kontroll över familjerätten och den sociala omsorgen bort till Höglandets kommunalförbund.

Det är beklämmande att de inte förstår att vi är där för att tillvarata Vetlandas invånares sociala trygghet och inte göda kommunalförbund med pengar och uppgifter som många därmed får fara illa för. Se bara på Länstrafiken.

En av de största uppgifterna för folkvalda politiker i Vetlanda är att tillvarata våra medborgares intressen gentemot omvärlden och inte sina egna karriärsmöjligheter.
Tänk om röstboskapen vågade öppna munnen och tycka till. Då skulle vi kunna prata om verklig demokrati i Fullmäktige.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home