Monday, November 02, 2009

Trafikpolitik

Trafikpolitik har flera aspekter.

Säkerhet, samhällsutveckling och miljön för att nämna några.
Du ska inte köra fortare än att du kan stanna när detta behövs. Du ska
anpassa hastigheten efter underlaget. Alkohol och bilkörning hör inte ihop.
Dessa grundteser tror jag vi alla kan ställa upp på.

För att glesbygdskommuner så som Vetlanda ska vara konkurrenskraftiga i
fråga om attraktivitet när det gäller bostäder och arbete, krävs att
vägnätet är väl utbyggt och att pendlingstiden inte får vara för lång.

Vägverket genomför nu på många håll sänkningar av hastigheterna på de stora
vägarna och detta försvårar våra förutsättningar att locka nya familjer till
Vetlanda. Dessutom försämrar det handelns dragningskraft till försäljning.

Jag tycker att kritiken från kommunerna med samma problem har varit alltför
loj. Ett större samarbete på denna punkt skulle stärka våra möjligheter
till utveckling i Småland. Bra och snabba kommunikationer är nyckeln till
framgång.

Vägverkets synpunkt att det blir bara 2 min. längre
tid mellan Vetlanda och Sävsjö låter förvisso lite, men tänk att detta
resulterar i mellan 1,5-2 tim. extra pendlingstid per månad.

Detta diskvalificerar många tänkbara inflyttare och verkar
konkurrenshämmande för landsortskommuner.

Överför detta till Vetlanda/Jönköpings pendlare så förstår många att detta
är fel väg att gå. Satsa i första hand på säkrare och snabbare förbindelser.

Allmänna kommunikationer är bra och de bör byggas ut, men vi kommer aldrig
att kunna erbjuda tunnelbana eller linjebussar i den omfattning som de är på
de ställen där hastighetsbestämmelserna beslutas.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.wetlandalistan.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home