Sunday, December 13, 2009

Offensiv satsning på turism, trafiksäkerhet och allmän motion.

Sara Klaesson har med engagemang tagit initiativ till en spontan insamling för en cykelväg ffa av trafiksäkerhetsskäl mellan Vetlanda och Korsberga, samt bett oss från kommundelsrådet överlämna dessa 263 namnunderskrifter till vederbörande inom Vetlanda kommun.

Det blev en bra diskussion i rådet på denna punkt och jag framförde dessa punkter till Dan Ljungström ordf. i tekniska nämnden. Av platsbrist kom nog inte allt med i tidningen, men det finns mycket positivt att hämta i ett sådant projekt.

Det finns många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Detta att hjälpa till med att färdigställa en cykelväg på den gamla banvallen mellan Vetlanda och Korsberga skulle få många grupper att komma ut och känna sig behövda,
skaffa nya sociala närverk och få arbetsträning.

Det kan inte kännas bra att gå på bidrag och inte få göra någon konstruktiv gärning
på dagarna.
Grupper som asylsökande, invandrare och flyktingar skulle få en naturlig väg
in i integrationspolitiken.
Utslagna de s.k. " A-laget ", de på försörjningsstöd, de som dömts till
samhälltjänst, de som söker aktiviteter inom kommunens olika
centra, kort sagt alla som har svårt att komma in på arbetsmarknaden skulle
kunna göra något positivt för att senare lättare kunna hitta lämplig
sysselsättning

Utefter banan skulle det kunna finnas olika aktiviteter;

Naturupplevelser, guidade turer för att upptäcka olika växter, djur och naturföreteelser.
Kanot och Camping.
Se de ekologiska odlingarna hos Almuth i Bergsnärle och köpa giftfritt.
Äventyrspark, trädklättring, bungijump osv.....
Lokala hantverkare, kaféer och matställen.
Fiske.
Bad.
Föreningar kan visa upp sig på olika ställen.

På vintern skulle det kunna vara Hund-släde med korvgrillning,
Skidlopp. Motionstävlingar.

Kort och gott att sätta Vetlanda på kartan som central Turistort på Höglandet.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home