Saturday, January 23, 2010

Kreativ miljö

Det planeras en ny förskola på Ryningsvägen i Bäckseda.
Parkmark och orörd natur finns på den tilltänkta tomten.

Vid planering av nya inrättningar ser jag det som viktigt att vi tar lärdom av gammal kunskap som tål att upprepas även om det nyforskas och vi tror att vi aldrig vetat om dessa självklarheter.


Barn som får vara ute i naturen, bygga kojor ute bland buskar och träd blir
mer koncentrerade, mindre stressade och får bättre motorik. Hjärnans förmåga
till riktad koncentration, som vi behöver för att sortera intryck, planera
och lösa problem, är väldigt begränsad. Om det finns för mycket störande
information runt omkring oss såsom reklam och buller går en stor del av
koncentrationen åt att stänga ute det störande. Vi blir trötta och
irriterade och får svårt att fatta beslut. Därför är naturen en av de
ställen där vi utvecklas bäst och återhämtar oss från denna ständiga
överinformation runt omkring oss.

Barn som är ute och aktiva på områden där det inte ordningställts för mycket
blir mer kreativa och i och med att de springer runt och skyddas av
växtligheten klarar de solen mycket bättre än om de sitter i sandlådor på
traditionella lekplatser. Detta gäller även känsliga personer som mycket
sjuka, gamla och barn. Därför är det viktigt att vi tar tillvara den
forskning som nu bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp när vi
bygger nya förskolor, äldreboenden, sjukhus och arbetsplatser. Naturen är
läkande och rogivande även om man bara kan se den genom ett fönster.

Detta följer och den linje av pedagogik som Maria Montesori grundlade för
över hundra år sedan, där det är känseln och den konkreta förnimmelsen av
omgivningen som är vägledande för hur bra vi kommer att utvecklas som
individer.

Därför ser jag och förhoppningsvis många med mig det som mycket viktigt, att uteplatsen så lite som möjligt
iordningställs av konstgjord miljö och att naturen får vara vägledande för
utformningen.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home