Thursday, January 28, 2010

Jämställdhetsarbete och dresserad personal

Vård och Omsorg i dag tog bland annat upp Styrkortet.

Det finns en stark övertygelse från förvaltningen och alliansen att detta styrkort ska införas uppifrån och ner ut i minsta detalj bland de anställda.

De ska likt dresserade hundar utföra sina uppgifter till ledningens förnöjsamhet.

Jag undrar om inte många individer i detta toppstyrda och begränsade sätt att se på arbetstagarna kommer att öka otrivseln och sjukskrivnings talen.

Visst kan jag höra att ekonomiska ansvaret ska flyttas ut i verksamheten så långt som är möjligt och det är väl bra, men att låta initiativkraft och kreativitet komma fram hos yrkesfolket ser jag mer som ett framgångsrecept för en kommun som månar sina anställda.

Vidare kan framföras att, när jag under sista punkten på dagordning försökte visa med exempel hur viktigt jämställdhets arbetet är ur synvinkeln från oss män, så var det några som tvärs över bordet pratade inbördes.

Detta är dåligt, men när jag fick avbryta ordföranden Willis Josefsson från att pladdra vi sidan om samtidigt, så visar detta på en nonchallans inför ämnets viktighet och arrogans inför nämndeledamöterna.

Att inte Willis i ett sådant kvinnodominerat område tar allvarligare på detta uppenbart viktiga ämne i praktiken som jag ville belysa är anmärkningsvärt.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home