Friday, February 05, 2010

Klarspråk

Synd om de som inte klarar att kliva ner från sina höga fina stolar som politiker och använda vardagssvenskan. Jag tror att tiden är förbi när fikonspråket skulle hålla de röstande människorna borta från politikens boningar.

Jag välkomnar ett öppet, tolerant och kreativt samtalande fullmäktige där inte besluten redan är tagna i slutna rum med vänskapskorruption.
Alla kan inte tala med samma ord men de ska respekteras om de talar klarspråk.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home