Monday, February 08, 2010

Förstärkt närdemokrati

Vi behöver stärka medborgarnas möjligheter till närdemokrati.

Kommundelsråden är en väl förankrad delegation av de olika partiernas representanter på gräsrotsnivå.

Många goda synpunkter på hur kommunen bättre kan förvalta innevånarnas vardag är utgångspunkten för kommundelsrådens uppgift.

Kommundelsråden vet mer om hur det ser ut för gemene man i Vetlanda och har tills nu endast möjlighet att framföra synpunkter till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Dessa rekommendationer och framställningar har hittills ofta lagts till handlingarna och i bästa fall påverkat kommunledningen till förbättringar.

Nu är det dags att vi tar steget framåt och förstärker vardagsmänniskans rätt till närdemokrati.

Detta sker genom att ge kommundelsråden rätt att lägga motioner.

Vetlandaborna saknar det som finns i andra kommuner, nämligen att direkt lägga medborgarförslag. Vad vi förstår så är det möjligen så Vetlanda kommun är rädd för att det skulle bli en allt för stor administrativ börda att införa medborgarförslag.

Då skulle detta att kommundelsråden får motionsrätt vara en väg att förstärka medborgarnas närdemokrati på ett enkelt och smidigt sätt.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

4 Comments:

Blogger gorani said...

Lars-Olof - jag har tidigare föreslagit Dig att studera lite inom kommunal sammanträdesteknik och även kommunallagen.
Det behövs enligt ovanstående skrivning.

1:39 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Göran,
Det är bra att uppdatera kunskaper och inte minst kommunallagen.
Att tänka är stort.
Att tänka nytt är större.
Utveckling sker endast i nya banor,
men jag är tacksam för din kommentar.
Lars-Olof

7:37 AM  
Blogger gorani said...

Hej L-O
Men det hjul som redan är uppfunnet - funkar än i dag!

11:33 AM  
Blogger Janne Åsander said...

Hej L-O
Du har helt rätt.
Om inte kommundelsråden ska fortsätta att vara helt tandlösa så behövs det en förändring till det bättre. Stärkta kommundelsråd skulle gagna hela kommunen.

Så därför Göran!
Ja vist Göran hjulet är uppfunnet. Det hjul jag tror du menar gnisslar rätt rejält i protest mot det lass det får bära och då är det hög tid att anpassa hjulen på åkdonet med hänsyn till behov.
Hjulet är uppfunnet men det har förbättras många gånger om, och kommer att förbättras många gånger till vare sig du tror det eller inte. Det ”hjul” vi skriver om är demokrati på lokal nivå – alltså medborgarinflytande – I det här fallet att kommundelsråden får mer inflytande.
Kommundelsråden har inte rätt kvalite på sina hjul idag. Att ge kommundelsråden rätt till att lämna in motioner är att förbättra deras hjul.
Janne Åsander

7:45 AM  

Post a Comment

<< Home