Friday, February 19, 2010

Systemfel

Eftersom jag nu inte tillhör något parti anser jag att min dialog sker
utifrån mina medmänniskors bästa.

Vård och omsorgsnämndens sammanträde igår innehöll en punkt där Håkan
Edvardsson redogjorde för översynen av hemtjänsten.

På äldremässan i Jönköping förevisades mobilsystem som jag tidigare försökt
att få Vetlanda kommun att införa för att förenkla nyckelhanteringen till
brukarna samt öka säkerheten vem och vilka som har tillträde att gå in i
hemmen. Hela proceduren kan enkelt skötas med personalens mobiltelefoner.

Nu vill Håkan Edvardssons projekt införa ett system för nyckelhanteringen,
där det borras in en kassett i brukarens dörr eller i närheten, där brukarens
nyckel förvaras och till denna kassett finns ett lås med en huvudnyckel till
ett stort antal brukare som hemtjänstpersonalen har tillgång till.

Åverkan på dörren och risken att någon kopierar huvudnyckeln är uppenbar.

Detta tycker jag inte är ett vettigt system vilket jag i går också framförde.

Till detta skall det införas ett system där personalen likt laps care
klickar in tider och andra data som senare ska sammanställas för att kolla
av brukartid, vem som har gjort vad och vilken effektivitet som personalen
presterar.

Båda dessa företeelser av system ryms enkelt i mobiltelefonsystemet och i
längden är detta både säkrare, samt mer brukar och personalvänligt.

En annan rapport kom angående kvalitetstids analys av centralortens
hemtjänst.

Som förut anförts så är 25 % av personalens tid övrig tid. Dvs ej brukartid
eller indirekt brukartid. Summa tid mätt blev 3441 timmar varav 859 timmar
var övrig tid.

Totalt var brukartiden ca 360 timmar på några områden, gång och restid 123
timmar, rapportering 60 timmar samt kringtid 59 timmar.

Vad är då kringtid som upptar så stor del. Tiden för för varje markering
till systemet vilket är kringtid tar ca 0,02 timmar. Antal registreringar är
2535 st vilket är den i särklass största sysselsättningen frekvensmässigt
som personalen ägnar sig åt.

Inte undra på att personalen känner sig som slavar under systemet som kontrollerar deras arbete så till den grad att det är förståeligt om de känner vantrivsel och antingen slutar eller blir sjukskrivna.

Denna kringtid är 7 % av arbetstiden, 4 % är schemaläggning, 4 % är Laps tid, 7 % är Rapportering och till detta lägg 1 % Dokumentation
Summan blir det sk pappersarbetet 23 %, vilket är mer än hälften av den
tiden som de ägnar åt de äldre som behöver hjälp.

Tragiskt att inte de styrande förstår att de förstör vår fina
hemtjänstpersonal långsamt men säkert.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home