Wednesday, February 17, 2010

Kommunstyret misstror sina egna

Vid kvällens Kommunfullmäktige som jag inte kan närvara vid hade jag tänkt ställa frågan till kommunalrådet under punkten komplettering till budget 2010;

När nu dessa pengar skall fördelas till nämnderna. Vård och omsorg 4 miljoner, BUN 2 miljoner, i Socialnämnden täcks överskridanden och Överförmyndarnämnden likaledes.

Nu öronmärks pengar i VON och BUN istället för att de fritt får disponera efter deras kunskaper i deras områden.

De styrande har ju tillsatt nämndledamöterna efter samma maktfördelning och de förtroendeledamöter som kommunledningen valt.

Att nu inte ge dem förtroende att själva disponera hjälppengarna efter bästa förmåga ser ut som att ni i styret inte litar på ert eget folk.

Är det en förtroendekris i Vetlanda kommuns ledning. Eller varför måste ni skriva dem vissa saker på näsan?

Det som ni valt att pengarna ska styras till tycker jag är bra, men det ser illa ut.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home