Saturday, February 20, 2010

IRAN

Med tanke på mina många ryska vänner som brukar läsa min blogg har jag översatt nedanstående text;

Сегодня я получил от источника, хорошо знакомы с осознанием того, что самая большая угроза не является, что Ирану приобрести ядерное оружие. Совершенно очевидно, опасны в области с этой властью, что может вызвать еще одну мировую войну.
Существует нечто, что еще хуже, и есть нечто еще более взрывоопасной известной как "мать всех видов оружия". Гораздо более опасными, как имеющие доменные может задуть тогда весь город в считанные секунды.
Развитие этого оружия, что Россия и США работают над еще возможности для Ирана приобрести.
США потеряли initivkraften на Ближнем Востоке, и теперь это Турция, которая владеет мячом между Израилем и Ираном.
Мы в Швеции, имеют доступ только к информации о том, что руководители чувствуют себя уместным на место.
Мы FRA прекратить политическую деятельность в нашей стране.
Нет даже правящая партия может легко очистить внутреннее мошенничество.

L-O


I dag fick jag från en mycket insatt källa kunskap om att det största hotet inte är att Iran skaffar kärnvapen. Det är naturligtvis farligt i området med denna makt som kan utlösa ett nytt världskrig.
Det finns något som är ännu värre och det är något med ännu högre sprängstoff som kallas "Alla moders vapen". Betydligt mycket farligare som med en tryckvåg kan blåsa ut en hel stad på några sekunder.
Utveckling av detta vapen som USA och Ryssland jobbar på är även möjligt för Iran att skaffa sig.
USA har tappat initivkraften i mellanöstern och numera är det Turkiet som har bollen mellan Israel och Iran.
Vi i Sverige har enbart tillgång till den information som de styrande tycker det är lämpligt att släppa ut.
Vi har ju FRA som ska stoppa politisk underaktivitet i vårt land.
Inte ens det styrande partiet kan klara enkelt intern fusk.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home