Sunday, February 21, 2010

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 8 mars

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 8 mars 2010 kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Föregående protokoll

5. Motionsrätt för kommundelsrådet och framtida roll.

6. Genomgång av ärenden och yttranden i detaljplaner.

7. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.Vetlanda dag som ovan


Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home