Thursday, February 25, 2010

Pseudomoderater

Hela Tjustkulle historien är märklig ur ideologisk synvinkel.

Enskilda och företag ska styra utvecklingen och byråkratin ska vara minimal enligt moderat ideologi.
En numera moderat medlem gick över från centern till moderaterna för att enligt ideologin sitta i framsätet på den tvivelaktiga alliansen och styra på detta sätt efter sin och många moderaters övertygelse.

Då gjorde Vetlandamoderaterna ett ideologiskt lappkast och gick i bräschen för som kommunisterna låta kommunen ståför fiolerna, låna upp hela summan och i stort sätt ge bort pengar sättandes övriga medborgare som gisslan för detta projekt.

Jag har härmed inte tagit ställning i själva byggandet utan pekar på.

Hur kan det nu vara inom partiet där en medlem överklagar övriga medlemmars agerande?

"Politik är de möjligas konstform."

Synd om vanligt folk som tappar ännu mer förtroende.
Nu kommer valfläsket snart och vi kan säkert lita på att de gör tvärt om efter valet.

I går fick jag ett samtal från en upprörd ordf för de som hyr på Sandlandet.
Alldeles för höga priser ville kommunen ta ut och de som inte ville köpa loss fick ett förtäckt hot om att arendet skulle höjas orimligt mycket för de som inte betalade.

Jag talade om hur vi skulle ta det genom Kommundelsrådet. Ta och samla in namnunderskrifter och så vidare, så ska vi se vad vi kan göra och återkom i kväll.

Det skulle bli ett möte senare på eftermiddagen för dessa kl 16,00, med Sven-Åke Karlsson. Framför gärna hur det ligger till och hur jag ser på detta.

Av resultatet att döma hade kommundelsrådet en positiv inverkan som vi nu kan se i tidningen.

Tack Sven-Åke.L-O

2 Comments:

Blogger Dan Ljungström said...

Som en information kan jag nämna att det redan under början på veckan bestämdes att vi skulle lägga ett nytt förslag. Kommundelsrådet har alltså inte haft någon inverkan på detta beslut.

Det har inte förekommit några förtäckta hot utan tydligt meddelats att värderingen kommer att ligga till grund för nya arrenden när nuvarande period går ut, 2013 om jag inte minns fel. Det är helt fritt för stugägarna att bestämma om de vill köpa eller fortsätta arrendera.

1:55 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Dan,

Jag vill att du frågar arrendatorerna hur de upplevt kommunens förslag.

Där får du sanningen.

Kommundelsrådet står alltid på folkets sida oavsett vilken förvaltning som utövar maktmedel.

Hälsningar
L-O

7:26 AM  

Post a Comment

<< Home