Monday, April 26, 2010

Genmanipulerade grödor

Genetiskt modifierade livsmedel: Skaffa fakta först

Här nedan kan ni få läsa vad som är på gång i Europa.
Texten är översatt på Google så det kan kännas som konstig svenska ibland.

/L-O

EU har tillåtit GMO-grödor i Europa och ignorerat oron hos allmänheten. Jag har undertecknat en petition för oberoende forskning och ett moratorium för genetiskt modifierade grödor utveckling. Med 1 miljoner medborgares "signaturer, kan vi göra en officiell juridisk begäran till Europeiska kommissionen. Gå in nedan och låt oss få ihop till 1 miljon underskrifter:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Tack!

------
Kära vänner,

Europeiska kommissionen har just godkänt odling av genetiskt modifierade grödor i Europeiska unionen för första gången på 12 år!

Eftergifter till GM lobbyn har kommissionen ignorerat 60% av de européer som känner att vi måste få fakta först innan allt livsmedel som kan utgöra ett hot mot vår hälsa och miljö.

Med ett nytt initiativ gör en miljon EU-medborgare på officiellt rättsliga framställningar från Europeiska kommissionen. Låt oss bygga en miljon röster för ett förbud mot GM-livsmedel till dess att forskningen genomförs, de kommer att levereras till ordförande José Manuel Barroso från Europeiska kommissionen. Skriv på protestlistan och vidarebefordra detta mail till vänner och familj:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Konsumenter, folkhälsa, miljö-och jordbrukare grupper har länge slutit upp mot ett fåtal internationella GM har sådan betydande inflytande över det europeiska jordbruket. Oron för att odla genetiskt modifierade grödor som omfattas är: kontaminering av ekologiska grödor och miljö, deras inverkan på klimatet beror på den stora behovet av bekämpningsmedel, förstörelsen av biologisk mångfald och det lokala jordbruket, och effekterna av genmodifierade livsmedel på folkhälsan.

EU-medlemsstaterna har uttryckt ett starkt motstånd mot förra veckans beslut att godkänna BASF: s potatis och Monsantos majs - Italien och Österrike är emot, och Frankrike sade att det skulle be om ytterligare vetenskaplig forskning.

Det finns ännu ingen enighet om de långsiktiga effekterna av GMO-grödor. Och det är GM-industrin, för vinst inte är offentlig välfärd, som finansierar forskning och driver på lagstiftningen. Därför de europeiska medborgarna kräver mer oberoende forskning, provning och försiktighet innan grödor släpps loss på vår mark.

Det "europeiska medborgarinitiativet" ger 1 miljon EU-medborgare möjlighet att lämna politiska förslag till Europeiska kommissionen och det ger oss en unik chans att överrösta lobbyisternas inflytande.

Låt oss höja en miljon röster för att sätta ett moratorium för införandet av GMO-grödor i Europa och inrätta en oberoende etiska och vetenskapliga organ till forskning och bestämma starka regleringen av genmodifierade grödor. Skriv på protestlistan nu och sedan vidarebefordra den stora områden:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Med beslutsamhet,

Alice, Benjamin, Ricken, Luis, Graziela och hela Avaaz team.

Mer information:

Senaste Eurobarometerundersökning 2008 "europeiska medborgarnas attityder till miljön", sidan 66:
http://bit.ly/aMkeVJ

The Independent, Fury som Bryssel tillåter genmodifierad potatis:
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/fury-as-eu-approves-gm-potato-1915833.html

Reuters, Frankrike blaster GM godkännanden gröda vid EU-organ:
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6241ZQ20100305

Ny rapport: GMO och orsakade omfattande bekämpningsmedelsförorening:
http://www.huffingtonpost.com/andrew-kimbrell/new-report-gmos-causing-m_b_362888.html

Sammanfattning av internationell utvärdering för jordbrukets vetenskap och teknik för utveckling, inklusive kritiker av genetiskt modifierade organismer används i jordbruket:
http://globalpolicy.org/social-and-economic-policy/international-trade-and-development-1-57/genetically-modified-organisms.html # nyckel

0 Comments:

Post a Comment

<< Home