Sunday, May 09, 2010

Nya vägar

Vi behöver kommunikationen och rörligheten på landsbygden.
Det finns lösningar där kunskapen funnits sedan länge, men nu förfinats.
Har Vetlanda någon tanke på att bryta nya spår vad gäller bränsle ,värme och el.
Då är det bara att läsa vad Björn Gillberg säger här nedan.
Man måste våga för att vinna inte bara i Speedway.

L-O


Fakta om metanols giftighet mm

Att en gammal Citroen eller Renault drabbades av problem för snart trettio
år sedan, när den kördes på metanolinblandning, är inget hållbart argument
mot metanolbränsle. Dagens fordonspark med insprutningsmotorer tål tveklöst
inblandning av några tiotal procent metanol eller etanol i bensinen.
Beträffande kemisk aggressivitet är dessa bränslen jämförbara.
VärmlandsMetanols tolv år gamla Volvo har nu utan problem rullat ca. 1400
mil på olika metanolinblandningar, bl.a. 400 mil på 35 procent
metanolinblandning. Visst är metanol giftigt, men man mår inte särskilt bra
av att dricka bensin eller diesel. Det är dessutom omöjligt att dricka
bensin inblandad med metanol p.g.a. av de kräkreflexer, som bensinen
framkallar. I övrigt förekommer metanol naturligt i kroppen och bildas vid
nedbrytning av födan. Blodets naturliga metanolhalt varierar mellan 1-3 mg
per liter blod. Metanol finns också naturligt i färsk frukt, grönsaker och
fermenterade livsmedel. Apelsinjuice innehåller t.ex. några hundra milligram
metanol per liter. Ett dagligt intag på upp till 500 mg metanol anses av
livsmedelsmyndigheter vara ett ur hälsosynpunkt sett acceptabelt intag. Det
numera vanligen i läsk förekommande sötningsmedlet aspartam bryts i
matsmältningsapparaten ned till metanol. Konsumtion av 0,35 l aspartamhaltig
läsk resulterar i ca. 50 mg metanol i kroppen. Om en bil tankas med ren
metanol och pumpmunstycket saknar gasåtervinningssystem inandas man under en
tankning ca. 3 mg metanol. Om munstycket är försett med dagens
gasåtervinningssystem blir dosen ca. 0,3 mg. Ur toxikologisk synpunkt sett
är metanol som bränsle sålunda inget problem. Metanol är i övrigt i motsats
till bensin och diesel vare sig mutagen eller carcinogen. Risken för och
konsekvenser av brand och/eller explosioner är, om man kör på metanol,
avsevärt lägre jämfört med om man kör på bensin. Amerikanska
naturvårdsverket har i en utredning slagit fast, att övergång från bensin
till metanol skulle minska antalet bränslerelaterade bilbränder med ca. 90
procent och därmed årligen rädda ca. 700 människoliv och förhindra ca. 4000
allvarliga brännskador. Metanol kan i övrigt, i motsats till bensin och
diesel, släckas med vatten. Därför har metanol sedan länge varit det enda
tillåtna bränslet vid de stora amerikanska biltävlingarna som Indianapolis
m.fl. Speedwaymotorcyklar har i övrigt alltid körts på metanol. Valet av
metanol bottnar givetvis också i att det är ett prima högoktanigt
motorbränsle, hela 104 oktan. Ur miljösynpunkt sett är metanol att föredra
jämfört med bensinen eller diesel. I jord och vatten bryts metanol, i
motsats till bensin och diesel, snabbt ned i koldioxid och vatten. Ett
haveri med en metanolastad tankbil är en bagatell jämfört med om den är
lastad med bensin eller diesel.

Björn O. Gillberg 28 augusti 2007 16:14

0 Comments:

Post a Comment

<< Home