Tuesday, June 29, 2010

Lakejen Vetlanda?

I media står det att Vetlandabäcken kan inte friläggas till en trevlig vattenoas genom staden med avsaknad av bidrag. Däremot går det bra att anlägga övergångställen och rondeller därför att kommunen nu har erhållit bidrag från Länsstyrelsen.

Iordningställande av en del av bäcken fick vänta i ett antal år därför att kommunen väntade på bidrag.

Kommundelsrådet har jobbat i många år för en bättre miljö och större säkerhet för Vetlandas innevånare.

Det står vidare att läsa i media att "Synpunkt Vetlanda" fått in ett ansenligt antal synpunkter av vilka bara ett fåtal lett till förbättringar.

En stor sammanställning har gjorts med en inte alltför liten administration. Dubbelutgifter och arbete vilket egentligen är kommundelsrådets uppgift.

Nu finns en stor majoritet i tätorten som minns och önskar en badplats vid Kvarndammen.
Är det kommunens avsikt att invänta bidrag för detta och avsäga sig möjligheten att själv bestämma vilka projekt som behöver göras för att vi skall få en levande kommun.

Det är bra med samarbete över kommungränserna men det är farligt att lämna över bestämmanderätten över befolkningens väl såsom hänt med särskilda sjukresor och nu senast familjerätten.

Ska Vetlanda kommun fortsätta att vara som en fågelunge som äter små smulor som andra kastar till oss, eller ska vi ta möjligheten att själva värna om våra innevånare?

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet
Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home