Friday, June 11, 2010

Norrgården " Äldrehus"

Vård och omsorgsnämnden hade sitt sista möte 10 juni inför sommaren på Norrgårdens
äldreboende. Vi blev bjudna på lunch och vi fick smaka på samma utskickade mat som alla andra brukare får i hemtjänstens Vetlanda.

Jag måste säga att vi har duktiga kockar som lagar god mat. Soppa, pannkaka
med sylt och nybakat bröd.

Inför valet togs inga ytterligare nedskärnings beslut vilket jag också inte hade
förväntat mig.

Efter mötet fick vi en visning med guidad tur hur det ser ut på Norrgården idag och
önskningar med förhoppningar om att bra visioner hos personalen skall
förverkligas

Vård och Omsorgsnämnden har varit på studiebesök till Norrgårdens äldreboende.
På norrgården anser jag att det finns de bästa förutsättningar för att
Vetlanda med lite smärre ombyggnader ska kunna få ett bra demenscenter. Där
finns det kunnig personal och bra utrymmen tillsammans med en natur runt om.

Där det är möjligt att anlägga en rehabiliterings- och sinnesroträdgård.

Där finns utrymmen för korttidsboenden och dagverksamhet.

Där finns möjlighet till den utbyggnad av äldrevården centralt vilket Vetlanda kommer att behöva i framtiden.

Det tillkommer varje år ca 60 personer som får diagnosen demens inom kommunen.
En viktig faktor är att vi för de äldre samlar god kunskap i närheten av brukarna så att transporter av de äldre blir så få som möjligt.

Det skulle kunna byggas ett sk "Äldrehus" liksom det runt om i länet nu uppförs "Barnahus".

Vidare är det lättare för anhöriga att besöka sina nära när man ändock befinner sig inne i centralorten.
Kommunikationerna till ytterdelarna är för närvarade för dåligt utbyggda vilket vi hoppas kunna förbättra framöver.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home