Tuesday, August 17, 2010

Miljöpartiets ideologi

"Politiskt budskap från Miljöpartiet".

Vi kan i gårdagens VP läsa att moderaterna har politisk vilja att försöka få
det nya kraftvärmeverket att förläggas utanför centralorten.
Ekonomiskt en kostbar historia med tanke på att värmeförlusterna i linjerna
kan bli stora.
Detta får vägas mot att vi slipper tunga transporter och buller i centrum.
Likaledes blir utsläppen förskjutna ut på mindre befolkade områden.
Vi stödjer denna linje och kan moderaterna hitta tekniska och ekonomiska
lösningar som motiverar ett annat läge ställer vi oss bakom.

Vidare vill de göra detta för ett mer levande centrum. Detta är också en del
av vårt politiska program för en grönare stad med fler restauranger och
uteliv i ett bilfritt centrum.
Vetlandabäcken skall enligt oss bli en porlande öppen vattenoas genom hela
centralorten med badplats vid Kvarndammen.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home