Saturday, August 29, 2009

Alkoholkonsumtion

Dagens trevliga lördag i Vetlanda bjöd på mycket folk och många som ville sälja av överblivet från vinden till källaren.

Ett besök på den nya "lilla butiken" Man & Women var kul. De har fått en nytändning som verkligen syntes. Torwig har slitit hund många dagar och resultatet är förbluffande bra. Lycka till Lena, Anna och alla.

En av kämparna som var ute för att sprida upplysning om alkoholens fördärv var Bengt Isaksson.

Vi hade en lång diskussion och kom fram till en gemensam ståndpunkt.
Vi kan inte få bort alkoholen i samhället men kan vi få människor att förstå verkningarna och nedbringa konsumtionen till hälften så skulle många liv kunna räddas.

Vin och öl är måltidsdrycker och det är inte lika gott att dricka coca-cola till en fin lax eller filé mignon.
Som nämndeman i Göta Hovrätt ser jag att merparten av alla mål har alkohol och droger som triggat handlingen.

Lösningen är inte totalförbud utan upplysning och social närvaro av vuxna.
Många vuxna är inga föredömen men barnen ser och lär och även om (vi) inte är perfekta så kan bara känslan av att vi bryr oss om varandra nedbringa "trösten i flaskan användningen".

Därför är det bra om det finns matställen med rättighet där människor kan dricka kvalitetsdrycker till bra mat. Detta för att visa att öl och vin inte är till för berusning utan en del i en acceptabel kultur med måtta.

Kulturen är en viktig faktor och vi kan glädja oss att vi inte bor i "brännvinsbältet" Västmanland. I senaste Fokus kan man läsa att Västmanland toppar brottsstatistiken. Arbetslöshet, alkohol och en envis bruksanda är förklaringen.

- Här lever den klassiska svenska modellen kvar, man dricker tills det tar slut och pucklar på varandra på krogen, säger Fagerstas kommunalråd.
I Vetlanda är jag för att vi kommer ifrån denna mentalitet och skaffar en kultur och förhållningssätt till alkoholhaltiga drycker på ett sunt och nyktert sätt.

L-O

Friday, August 28, 2009

Moralisk äldrevård

"Att leva rätt, för att värdigt dö!"

Ibland etsar sig betydande meningar fast i medvetandet.
Att känna sig nöjd med hur man behandlat andra såväl som sig själv när tiden för slutet är här.

I vård och omsorgen i Vetlanda är det mycket av detta tänkande som bör vara rättesnöre när knappheten ska skära i våra gamlas livssituation.

Att känna sig nöjd på sin arbetsplats och den vård och omsorg som man som biträde och områdeschef erbjuder sina medmänniskor, som då kommit till den tid i livet då de måste förlita sig till samhällets omsorg ställer höga krav på medkänsla och moraliskt ansvar från varje vårdgivare.

Kraven på detta kan ställa så höga krav att man signar ner under sin börda och drabbas av utmattningsdepression.

Ödmjukhet inför sig själv och sin omgivning behövs när kraven från myndigheter, budgetar och samvete hopar sig över var och en. Ingen är mer än människa.

I svåra tider krävs starka och solidariska ledare som vågar stå upp för de svaga och som vågar ta striden för ett effektivt samhälle där besluten kommer snabbt och övertänkt. Det blir ett onödigt lidande och slöseri med människor och resurser när svagheten tillsätter utredningar och långbänksdragande kommittéer

Vetlanda behöver fastare och mänskligare politiker och det inte minst i vård och omsorg. "Att vårda rätt, för att värdigt dö," borde genomsyra hela verksamheten.
Även vårdgivare ska känna att de gör rätt och detta leder till minskad sjukfrånvaro och större arbetsglädje bland vårdare och vårdtagare.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, August 27, 2009

Ängsblom, Norrgården och Dagrehab

Besparingarna duggar tätt.

Dagrehabiliteringen dras in och 3:3 systemet för Ängsblom dras in.
Jag gjorde min stämma hör på dagens möte men som Willis mycket riktigt påpekade hade jag inte rätt att lägga förslag och rösta i vård och omsorgsnämnden.
Jag lade därmed ett moraliskt förslag men det tog inte ordföranden.

Synd att inte någon från oppositionen vågade lägga mitt yrkande som förslag att skona Ängsblom och Norrgården. Politiken är grym när det gäller att visa sin makt.

Alliansen har en tung börda på sin rygg och det finns olika sätt att se hur besparingar kanske blir kostnader på något annat konto.

Detta pekar ytterligare på att det behövs nya och solidariska krafter i Vetlanda som kan och vågar stå upp för de drabbade när konjunkturen ska skörda sina offer.
WetlandaListan är inte rädd för att lyssna på båda sidor och ta det förslag som gagnar vården bäst.

Dagrehabiliteringens nedläggning kommer för många att innebära mera konvalesenttid med större tryck på hemtjänsten och senare också särskilt boende.

Den svaga kommunledningen vågar ej ryta i att det är landstinget som är ansvarig och ska utföra dessa tjänster. Om så ej sker måste kommunen ställa upp och skicka räkningen till primärvårdskostnader där den enligt lagen hör hemma.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Wednesday, August 26, 2009

Logisk redovisning

I morgon torsdag är det möte i vård och omsorg.
Många intressanta besparingsåtgärder skall debatteras.
Till grund för dessa ligger den dåliga ekonomin.

Nu ska vi inte gå in på vem eller hur denna är skött. Alla gör nog så gott de kan med sitt förstånd därtill.

Det som slår mig när man ser siffrorna är att alla kostnader för kommunen är positivt markerade och de intäkter som kommunens verksamhet gör skäl för markeras med ett minustecken framför.

För mig är det som att vända ut och in på sunt förnuft.
Frågan är om inte denna felskrivning ger upphov till att folk har svårt för att ta till sig att kommunalverksamhet är en stor utgiftspost och de luras mentalt tro att det är positivt med siffror utan minustecken framför.

I logikens namn och siffernissar till trots så vore det kanske bra med en logisk och mental nydaning att presentera verklighetens siffror så allmänheten hade lättare att förstå budgeten.

L-O

Tuesday, August 25, 2009

Tjust Kulle

Tjust Kulle är den ständiga följetången.
Idag fick jag ännu ett bevis på att min linje skulle ha givit en startklar hall till denna säsong
Ett antal medlemmar i de olika föreningarna tänkte på frivillig basis ställa upp och restaurera omklädningsrummen. Färg och arbete stod dom själva för.
Jag mötte en av dessa eldsjälar idag och han kunde berätta att kommunen inte hade sett på denna hjälpsamhet med blida ögon utan fördröjt och krånglat till det så länge att de nästan tröttnade att ideellt ställa upp och hjälpa idrotten.
Nu sent om sido så verkade det som dom hade fått renovera omklädningsrummen.
Jag tror att det är många som skulle ställa upp och gör några tag för vår kära bandy i Vetlanda.
Jag tror att kommunpolitiker och andra bättre bemedlade ringaktar den kraft som finns i vår kommun.
Allt är inte pengar utan med hjärta, tro och engagemang så når vi mycket längre.
WetlandaListan kommer att plocka fram dessa krafter och då kommer bättre tider mycket snabbare.
Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Monday, August 24, 2009

Kommunchefens svar ang Synpunkt Vetlanda

Idag fick jag svar av Rolf Adolfsson och jag förstår att han har en besvärlig sits.
Jag svarade honom enligt följande ( Rolfs svar finns nedan);

Tack Rolf för svar,

För det första har jag förståelse om du inte hunnit svara inom utsatt tid.
Du har ju en befattning och lön som kräver långtgående kompetens och
Vetlanda ska ge dig möjlighet att som kommunchef arbeta med övergripande
frågor. Bristen på kvalificerad delegation ser vi genom ständiga
inkopplingar av konsulter i nämnder och verksamheter. Pengar som kunde göra
mycket mer nytta i förvaltningarnas åligganden inom kärnverksamheterna.

Dessa ständiga dubbel verksamheter där onödig energi går till spillo tär
inte bara på skattemedel utan människors tid att göra Vetlanda till en
framgångsrik kommun.
Kommundelsråden har både funktionen som politisk mottagare av befolkningens
synpunkter som rent konkreta missförhållanden som finns ute i vår närmiljö.

Du skriver att avsaknaden av en arena för medborgardialog med politikerna är
stor. Varför lade ni då ner medborgardialogen som ändå fångade upp många
synpunkter som var berättigade?
När ni sedan ändrade och lät endast politiker öppna frågeställningar blev
den tyvärr någon slags sensur som hämmade den fria debatten.

Du har också rätt vad beträffar frågor av politisk karraktär. Du som
tjänsteman och alla andra tjänstemän ska låta den politiska ledningen svara
på detta. Detta förfarande som nu är drar bara ett skimmer
över den politiska ledningen som varande rädd för att möta allmänheten
öppet.

Vetlanda behöver en fast ledning med givna roller där kommunikationen är rak
och saklig i båda riktningarna Vi ska verka för att kommunchefen lägger sin
arbetsdag på de arbetsuppgifter och kvalifikationer som han är anställd för.

Med vänlig hälsning
Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

From: Rolf Adolfsson
To: Lars-Olof Reinfeldt
Cc: Bengt Wellermark
Sent: Monday, August 24, 2009 9:47 AM
Subject: Sv: Synpunkter och Kommundelsråd


Hej Lars-Olof!

Mitt sena svar till Göran har jag för ett bra tag sedan bett om ursäkt för.
Huvudförklaringen är att jag helt enkelt missat att svara. Att det sedan
dröjt ytterligare, är att vi saknat en enkel och bra rutin för att föra över
politiska frågor som kommer till Synpunkt men hör hemma i politiken.

Din uppgift om varför Synpunkt Vetlanda tillkommit är helt felaktig. I
grunden är orsaken, tvärt emot vad du skriver, att stärka den enskilde
medborgarens möjligheter att framföra klagomål och synpunkter på kommunens
verksamhet. Avsikten har inte varit att skapa en arena för dialogen mellan
medborgare och politiker. Däremot visar det sig tydligt när systemet nu är i
bruk, att avsaknaden av denna arena är stor. Vi försöker att lösa det genom
att skapa enkla överföringsrutiner av synpunkter som hör hemma i politiken.
Rutiner som nu börjar fungera.

Vill du har mer information om systemet för synpunktshantering, så är du
välkommen att kontakta Bengt Wellermark eller mig.

Hälsningar
Rolf

Saturday, August 22, 2009

Synpunkter och Kommundelsråd

Den 14/4 skickade Göran S. in en (fråga) synpunkt till det officiella Vetlanda kommuns "Synpunkt Vetlanda" där han eftersökte mer närvärde av formen 8 Stadsdelsråd i det nu stora Kommundelsrådet Vetlanda-Bäckseda. Det skulle stärka de olika stadsdelarnas inflytande. Frågan skulle besvaras av Kommunchef Rolf Adolfsson inom 10 dar.
Jag såg som min uppgift när jag nu sett Synpunkt Vetlanda sammanställning att försöka ge en rättvis bild av denna verksamhet i ett svar till Göran.


Hej Göran,

När jag till VoO sammanträdet på torsdag går igenom handlingarna ser jag med
glädje din synpunkt till Synpunkt Vetlanda.
Eftersom kommunen har katalogiserat din fråga som politisk ska jag som
ordförande i Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd besvara din synpunkt på ett
politiskt vis.

Efter det senaste valet har aktiviteten hos kommundelsråden ökat och då
speciellt inne i centralorten. Kommundelsråden är den lilla människans
största möjlighet
att framföra missförhållanden som råder i var och ens närhet.

Detta kändes obekvämt för maktinnehavarna att något okontrollerbart i den
politiska världen spottade upp obehagliheter som krävde åtgärder från
kommunens sida.
Det gick ju inte att lägga ner kommundelsråden under pågående mandat period,
men nu diskuterar man dessa tongångar inom parlamentariska gruppen.

För att ta udden av påträngande synpunkter från kommundelsråden så skapades
"Synpunkt Vetlanda" som ett spel för galleriet.
Att splittra allmänheten och den opposition som finns på gräsrotsnivå är ett
känt sätt att vinna tid för att missyttringar ska lägga sig efter en tid.
Resultatet i det nu publicerade häftet från synpunkt Vetlanda ger vi handen
att av alla synpunkter (44) så har endast 3 lett till en förbättring.
Detta är ett mycket svagt resultat och det belyser mitt påstående om ett
spel för galleriet.

När vi har sammanträde i Kommundelsrådet brukar vi gå igenom föregående
protokoll och se vad som kommunen har tagit till sig och förbättrat.
Jag kan säga att det är ingen fjäder i hatten för kommunen av åtgärder som
har hjälpt Vetlandaborna till ett bättre samhälle.

Det du tar upp är vår allas rätt till direktdemokrati och det krävas att
varje generation jobbar för den, så att inte de som bestämmer seglar upp
långt ovanför våra huvuden.
Det är bla detta som leder till att det skapas lokala partier ute i
kommunerna. Kommunalpolitiken handlar egentligen om sunt förnuft och
prioriteringar av våra gemensamma medel.
Att vara kommunalråd är ingen lätt uppgift och att lyssna på sina medborgare
är en kvalitet som är absolut nödvändig för att politiken ska kännas som
legitim för oss som bor här.

Därför finns det ett nytt parti i Vetlanda till nästa val.

WetlandaListan ser över blockgränserna och vi kommer inte att rygga för att
lyssna på synpunkter vare sig de kommer från höger eller vänster.
Det enda kriteriet för att antas är att det gagnar Vetlanda och de som bor
här.

Är du intresserad av att hjälpa Kommundelsrådet för att finna bättre
lösningar i vår närmiljö så är du välkommen att höra av dig till oss.
Vi har en anslagstavla vid Biblioteket där senaste händelser och protokoll
anslås.

WetlandaListan kommer att ha dessa synpunkter som framföres till
kommundelsråden som utgångspunkt för vår politik.


Med vänlig hälsning

Lars-Olof Reinfeldt
ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

PS. Det stod i synpunkten att du skulle få svar inom tio dagar från den 14/4
av Rolf Adolfsson.
Det vore kul att höra hans synpunkt på din fråga och när du fick svaret.

Saturday, August 15, 2009

Trygghet

Så tillbaka till vardagen efter mångahanda upplevelser under sommaren.

Det första man nås av är att de gamla blir utsatta för intrång (stöld?) när de intet ont anande tar emot personer vid sin dörr.
Det är så obehagligt att veta att det finns så fula typer som utnyttjar sina medmänniskor på ett fräckt sätt.

Ännu värre är det att få på sig att det är inom det området som jag själv finns med på ett politiskt hörn för att få en bra och fungerande äldrevård.

Jag tror att vi politiker litar på förvaltningen att detta ska inte över huvudtaget ska kunna hända och att ett grundkrav med legitimation redan är standard.
Så är tydligen inte fallet och vi får se till att detta rättas till omgående.

De anhöriga är också del i detta som måste kunna lita på förvaltningen och känna trygghet i hur deras föräldrar och nära och kära har det.

Jag förutsätter att Rolf Adolfsson som högste ansvarig redan rättat till detta innan nästa vecka gått till ända.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

Thursday, August 06, 2009

Ekologisk mat. En utmaning för framtiden

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 17 aug. kl. 17,30
Plats: Bergsnärle hos Almuth Holmqvist
Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Föregående mötens protokoll

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

7. Studie rundvandring och information om ekologiskt odlade frukter
och grönsaker. Hur får vi in mer av ekologisk mat till kommunens
skolor och service inrättningar. Matens betydelse ur ett hälsoperspektiv.

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan


Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

Monday, August 03, 2009

Vetlandas framtid

Om man vill förändra något måste man våga ta beslut!


Om ett år är det val och det är hög tid att formera om styrkorna! Om vi skall kunna få en handlingskraftigare och alertare kommunledning behöver vi hjälpas åt och då

är DU viktig!

Vill man förändra något kan man inte bara sitta hemma vid köksbordet med sina idéer.

Arbetet med att få en slagkraftig laguppställning i kommunvalet 2010 har inletts.

Vill du vara med och påverka vår gemensamma framtid?

Bra – kontakta oss omgående!

E-post: www.wetlandalistan.se eller lars-olof@reinfeldt.orgAntingen gör man som man alltid har gjort eller så går man med i WetlandaListan!