Saturday, June 30, 2007

Emma på fällan en hyllning till den småländska kvinnan


Vi hade förmånen att börja vår semester med ett besök i Stenberga och se bygdespelet Emma på Fällan.

Pär-Olof Högstedt är inte bara en fantastisk skådespelare. Hans nya skapelse Emma på Fällan är ett mästerligt manus som berör åskådarna både i glädje och tragik.

I programmet står det, " Emma gav sina barn kärlek och trygghet och lärde dem förstå vad som är rätt och fel.Hon tillhörde de kämpande kvinnor som lade grunden till vår välfärd och som stod för en moral och etik som vi i dagens samhälle tycks glömma bort."

Vidare; Men man undrar om vi människor av idag kommer att vara något att berätta om och minnas för kommande generationer? Kanske!Förvisso!

I publiken kunde ses rikskändisar och en del lokala politiker bl.a. Landshövdingen Lars Engqvist, Eilon Johansson och Bo Hedbrant.

Av replikerna som slog tog Lisa Hedbrants ( Dunders hustru ) priset om att; "Ingenting hängde då på Knekten Dunder." som begåvats med många barn.

Då hängde inga mungipor!

Trots många berömdheter och fantastiska skådespelarprestationer denna trevliga kväll i Stenberga, stod ändå Sara Ahnstedts sång och inlevelse högst. Vad månde bliva av denna unga talang.

Vetlanda har mycket att erbjuda!

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Tuesday, June 26, 2007

Syndafloden renar Vetlanda


Det befriande regnet har kommit.

Kommunen formligen badar i vatten.

Jag tror att hela kommunen går stärkta efter Louise-händelsen.

Vi får inte vara rädda att erkänna.

Som Lena Josefsson säger ; vi måste kommunisera.

L-O


Monday, June 25, 2007

Tjust kulle?

Stina Granberg projektansvarig, Gunnar Elmeke ställföreträdare, Rolf Adolfsson huvudansvarig och Göran Lindell?

Erkänn att projektet är dött och kommer aldrig till skott.

Hela befolkningen vill ha svar för att inte tala om idrotts-Vetlanda.

Kommunfullmäktige i Vänersborg är på G med beslut.

Vi saknar beslutsfattare.

Är Tjustkulle ett idrottens Louise?

Kommunalråd; Ta ansvar och kom ut!

L-O

Saturday, June 23, 2007

Fel beslut i Kommunfullmäktige tyvärr

Fri parkering i Vetlanda.

Det krävs krafttag för att få Vetlanda på kartan som tänkbar inflyttnings och turist ort av större mått. Det får inte bli som på senaste kommunfullmöktigemötet, en halvmessyr från eget parti som belöning för god svansföring.

Visst skall vi premiera miljön, men det är i rådande läge en alldeles för svag åtgärd. Alla måste med i satsningen för framtiden, vi har inte råd att urskilja vissa grupper för fri parkering. Med detta förslag ökar byråkratin ytterligare i kommunhuset.

Jag förstår handlarnas synpunkter vad gäller omsättning på kundparkeringar. Den enkla lösningen heter P-Skiva.

Dagens människor är trötta på krångel och tidspressade pålagor. Jag tror inte att själva avgiften i Vetlanda upplevs som för stor, utan det är den besvärliga och krävande hanteringen som är jobbig med P-avgifter.

Dagens människor eftersträvar enkla, smidiga och lättillgängliga system.
Vetlanda måste välkomna, bjuda och ge besökaren en känsla av harmoni och lugn för att berika till en möjlig återkomst.

Efter “Louise” är detta ett måste för Vetlandas överlevnad och jag har en känsla av att vårt kommunalråd Lindell inte förstår vidden av vad som krävs. Han är oerhört duktig på handlingsplaner och utredningar.

Men som jag ser det är det Handling Nu, annars handlar andra på andra orter och då fortsätter vår kräftgång i befolkningsstatistiken.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Friday, June 22, 2007

Kommunfullmäktige funderingar

Jag tror att det är med tve-eggat intryck vi gick hem från KF i onsdags.

Många hade nog velat och önskat att uttrycka sina Louise känslor och hur granskningen från revisionen utföll.

Jag känner mig nu tveksam till hur Lindell och gruppledare fick någon slags gemensam munkavel på många ledamöter och jag kan förstå att det troligtvis hade blivit en fullständigt ohållbar tidsmässig afton.

Jag har en känsla över att många tror att höstens utredning kommer att se ljusare på kommunens hantering av Louise och i den aspekten blir det lättare för ansvariga att komma lindrigare undan. Ett rent politiskt schackdrag.

Jag tror att det trots allt hade varit klokare att rensa luften på känslor och synpunkter så vi från Vetlandas sida kunnat se sommaren an utan underliggande frågor och frustrationer.

Övriga Sverige har nog en känsla av att mötet inte blev den upprättelsemanifestation och heders-tillvända debatt som de hade förväntat sig.

Jag kan bara beklaga att jag borde ha höjt rösten mer men det är nog för att jag har en stark tilltro till Klas Håkanssons förmåga och litar på hans omdöme.

Jag har också stark tilltro till att Åselott reder ut stormen och att vi går framåt med en slagkraftig socialnämnd. Det är nog bra om det sitter rena personer ur förtroendeperspektivet i nämnden så att det inte finns det minsta tvivel från allmänheten om att Louisefallet upprepas igen.

Miljöbilar är en liten men bra åtgärd, men tyvärr tror jag inte att församlingen förstår riktigt att det krävs enorma åtgärder för att höja goodwill läget efter detta.
Fri parkering för alla ger genomslag av stora mått men tyvärr verkar Lindell ha kommunen i ett järngrepp. Jag har aldrig riktigt förstått vad allians innebär men nu vet jag.

L-O

Monday, June 11, 2007

Louisefallets förlorare

Jag mötte Eilon idag.

Och vad gör du om dagarna?

"Ingenting, jag får ingenting göra. Bortkopplad.

Inte ens Hovrätten. Jag är inte misstänk för något brott säger de, men sålänge utredningen pågår får jag ingenting göra som är arvoderat.

Jag gick tidigare med pension för att kunna ta förtroendeuppdrag. Ekonomiskt är det en kattastrof."

Detta är något som jag inte tänkt på tidigare.

Om utredningen kommer fram till att fria de avstängda från oegentligheter så har de ju lidigt ekonomisk skada.

Vem ska då ersätta dessa?

Att Louise ska ha ersättnig från kommunen råder inget tvivel om.
Men ska vi övriga kommuninnevånare stå för kalaset åt bägge hållen.

Som jag ser det finns det bara förlorare.

Av detta framgår att med en sådan mjäkig och feg kommunledning får vi alla vara med och betala.

Jag hoppas att vi alla kan få fram en öppen, kommunikativ och handlingskraftig ledare för vår kommun vid nästa val.

Tala går ju men det är resultat som räknas.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, June 10, 2007

Ansvarsberedningen och Vetlanda

Ansvarsberedningens konsekvenser i Vetlanda

Vid genomgång av Ansvarsberedningens betänkande framföres förslag om att primärkommunerna skall få en tydligare och mer självständigare roll att styra.

Detta tycker jag är bra. Som det nu är så är kommunernas möjligheter att påverka kommunen i stort begränsad till 20%.

Med den senaste tidens händelser med Louise bland annat är det väl tveksamt vilka ledare vi har och vilket förtroende vi har för styret eller beslutsfattarna i Vetlanda.

Lindell har i alla fall förstått att vi måste kommunicera allmänheten utifrån den bild de känner från massmedia. Till Håkan Johanssons försvar tror jag att han menar att i Motala gjorde politikerna fuffens på berått mod och så har ju inte skett här i Vetlanda.

Här har inkompetensen och oförmågan att fatta adekvata beslut lyst igenom och som man säger; det hjälper inte att slå på en dum.

Lena Josefsson har visat att det brister i kommunikation, och ska Vetlanda ta sig ur detta bottenträsk är det dags att förstå, be om ursäkt och vidta stora “good will”- skapande åtgärder.

Ett öppet vänligt och framåt samhälle kräver offer för omvärlden som visar att människor är välkomna hit.

Att ha en ledare som premierar ja-nickande och svansviftning före initiativ och duglighet ger inte Vetlanda den behövliga stabilitet utåt som vår innevånare har nytta av.

Fri parkering för miljöbilar är i sig ett bra förslag men kräver administration och krångel.

Vad effektiviteten på tekniska ankommer så har jag hört att det försvunnit en hel del resurser på vansinnes-affärer. Från medborgarnas reaktioner till kommundelsrådet så verkar det vara den avdelning som har svårast att sköta sina åtaganden.

God svansviftning och rätt parti så vips har du en tillstyrkt motion, det kommer då rakt inte an på förmåga och visioner.

Det sker viktiga förhandlingar för Vetlandas del av kommande attraktionskraft som turist-dragande ort i Växjö. Så viktiga att vice kommunalrådet beslöt närvara där i stället för KS.

Vi behöver visionära ledare med handlingskraft och som tar beslut. Annars är vi illa ute om ansvarsberedningens förslag går igenom.

Tänk en kommun utan styre, då blir inte Louise fallet undantag utan regel.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Friday, June 08, 2007

Sveriges Tryggaste Stad

Många är förslagen från allmänheten men ordningsmakten i egenskap av områdespolisen Kenth Sundberg har en mycket tänkvärd och effektiv åsikt angående hur man snabbt och effektivt får en lugnare Vetlanda nattetid.

Restauranger och tillställningar stänger kring ett tiden och därefter dröjer sig människorna kvar på grund av korvkioskernas öppet hållande.

Det är här det börjar bli gruff när fyllan snedtänder framåt småtimmarna.

" Stäng korvmojjarna " en halvtimme efter ordinarie tillställningar så folk pallrar sig hem.

Uppmuntra vuxenvandringen. Låt de få en lokal att gå in i och värma sig, hämta nya krafter och sedan gå ut och känna stödet från samhället i ryggen.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Wednesday, June 06, 2007

Louisefallets ekon och symptom

I sitt tal på Nationaldags morgonen i Örebro uttryckte Landshövding Sören Gunnarson att vi måste ta lärdom i övriga Sverige vad som har hänt i Vetlanda.

Lena Josefsson gav igår i KS en mycket tydlig bild av att det är brist på kommunikation som är grundorsaken till att vi i Vetlanda har dylika fall som Louise.

Tyvärr tror jag att vi inte är ensamma om detta i Sveriges kommuner.
Vi måste bli bättre på att lyssna in allmänheten och fånga upp förslag till förbättringar i Kommunen. I detta fallet gäller det verkligen att vi fångar upp ungdomarna och deras rädsla för att bli lämnade i sticket av vuxna och då framförallt kommunens företrädare.

En anlagstavla som ger möjlighet till utbyte mellan innevånarna kan ses som en småsak men den har ett högt symboliskt värde. Det får inte sparas på möjligheter för befolkningen att komma till tals. Detta gäller även internet.

Som Lena Josefsson sade så måste Vetlanda jobba med alla knutar för att upprätta förtroendet för alla och visa det utåt för människor som besöker vår fina stad. Folket skall känna sig välkomna och vi får inte låta snålheten och oförmågan att fatta adekvata beslut lysa igenom.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Monday, June 04, 2007

Det regnar miljoner från Tyskland

Är näringslivet runt Vetlanda berett att ta emot möjliga miljoner, när Tyskarna kommer till Växjö med direktlinje från Düsseldorf.

Detta gäller framför allt turistnäringen. Vem visar dem till Vetlanda?

Är företagarna medvetna om vilken potential till inkomster och utveckling som kommer?

Är det kommunen som måste visa eller har vi tillräckligt framsynta och kapabla krafter i vår omgivning?

IKEA skall marknadsföra Småland i sin nästa katalog. Vilka Vetlandaföretag vill vara med om denna exponering och öka sin försäljning.

Man kan få höra mycket matnyttigt på Moderaternas Gruppmöten.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

Sunday, June 03, 2007

Vakna Lindell

Framtidens drivmedelsanläggning Norrby 3:1

Vetlanda kommun har inga synpunkter om hur drivmedelsanläggningen organiseras!

Lena Josefsson kommunikationsplan angående upprättande av förtroendet för Vetlanda efter fallet “Louise” innehåller några tänkvärda och skarpa formuleringar.

“Den svåraste uppgiften är att förändra bilden av Vetlanda sett utifrån, då krävs öppenhet och insyn.”

“Man måste vara medveten om att en sådan här händelse inte “ blåser över ” i första taget. För att återskapa förtroendet för kommunen krävs aktiva åtgärder i ett långsiktigt arbete.”

Vetlanda skall erbjuda framtida besökare en positiv, vänlig och miljömedveten stad.

Det kommer redan nu turister och besökare från Tyskland, Holland, Belgien, Danmark, Polen och övriga landet som kör miljöbilar.

Vi har tankställen som erbjuder etanol och vi har en fungerande konkurrenssituation.

Det vi behöver i Vetlanda för att framstå som miljöstaden på höglandet, är tankställen som erbjuder gastankning.

Att villkora detta för nya drivmedelsanläggningar skulle ge Vetlanda konkurrensfördelar gentemot övriga platser.

Det är dags för Vetlandas politiker att vakna och se våra möjligheter för framtiden.

Vetlanda ska ge ett vänligt, tryggt och miljömedvetet intryck i besökarens åskådning.

Kommundelsrådet jobbar på olika åtgärder för att Vetlanda skall bli Sveriges tryggaste stad.

Handelsmännen, befolkningen och Kommundelsrådet vill ha fri parkering i Vetlanda.

Handlar inte vi nu, så handlar andra och då sker detta på annan ort.

Låt inte snålheten och inskränktheten bedra visheten på den plats vi bor.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
www.reinfeldt.org

Saturday, June 02, 2007

Kommundelsrådet tar ansvar för Vetlanda

0-tolerans alkohol på allmän plats enligt Växjömodellen,

Studieresa 30/8 Växjö till Växjö-Polisen (Bengt Isaksson arrangör) Leif Jardbring och L-O Reinfeldt åker för att inhämta kunskaper till Vetlanda.

Övervakningskameror;

Synpunkter inhämtas från;

Blickpunkt,Kontroll,Ungdomsforum,Vuxenvandrare: Almuth Holmkvist ansvarig
Länsstyrelsen, Tekniska kontoret: Leif Jardbring. -"-
Socialkontoret, Skolan: Ann Rang -"-
Polisen, Medborgarna: Lars-Olof Reinfeldt -"-

Hur kan vi nås, hur lämnas synpunkter till kommundelsrådet? Viktigt att finnas till för Vetlandas befolkning. Maila till oss, ring eller skriv på Medborgar-dialogen.

Varför övervakningskameror?

Förebygga brott, förhindra olyckor, snabbare hjälp, spar pengar för kommunen, mindre vandalisering.

Tillstånd ges av Länsstyrelsen skriftlig.

Omständigheter, ändamål, utrustning, plats och område som övervakas anges i ansökan.
Yttrande inhämtas från kommunen.

Ringa betydelse för integriteten. Säkerheten inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Busliv, nedskräpning, knapphändig polisresurs, avskräckande, brottsförebyggande. Trygghet för kvinnor, barn och äldre, affärsinnehavarna.

Upplysa ordentligt att kamera finns, sekretess, polisen ser, ingen annan obehörig.
Säkerställa bildhanteringen. Lugna ner i ett relativt akutskede.

Spar mycket pengar för kommunen och skattebetalarna, affärerna, mindre misshandel, snabbare omhändertagande.

Tystnadsplikt enligt lagen. Länsstyrelsen är övervakande myndighet.

Lars-Olof Reinfeldt ordförande
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd