Saturday, July 09, 2011

Gustav Fridolin

Årets Almedahlsvecka andas framtidstro. Nya unga och entusiastiska
partiledare ses kliva in på scenen. Refererande till Gustav Fridolins
artikel i SvD där han skriver ang Sveriges industripolitik och våra
politiker; "Det vore mer konstruktivt om vi politiker lyssnade mer på vad
företagen faktiskt vill ha. Sveriges industri behöver långsiktiga
spelregler, tillgång till utbildad arbetskraft och mer av investeringar,
både privata och offentliga. Om industrin ska klara den omställning vårt
samhälle står inför måste vi våga investera, tex i ny järnväg och moderna
energisystem. Dessa krav är hörnstenarna i Miljöpartiets industripolitik."

Det viktiga är andan i budskapet som jag tycker vi skall ta till oss i
Vetlanda. Affärslokaler som gapar tomma blir fler och fler. Käbblet i
Stadshuset fortsätter som vanligt. När det gäller framtidsfrågor för
Vetlanda gynnas inte debatten av att styrande och opposition gräver ner sig
i sina skyttegravar. " Gå ut bland handlare och småföretagare. Lyssna vari
problemen ligger. Hitta lösningarna som passar för var och en. Vi kan ju se
på stan att nuvarande agerande eller brist på agerande inte är bra." Jag var
inne i en butik häromdan och ryktesvägen kommer fler affärer att gapa tomma
framåt hösten."

Jag tror att näringslivet och Vetlandaborna väntar otåligt på bra
framtidsåtgärder.

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home