Sunday, January 09, 2011

Vetlandas framtid

Så var det dags för de kloka herrarna att ta ställning om Vetlanda skall bli en inflyttningskommun eller en avfolkningskommun som går en långsam död till mötes.

Framtiden är avhängig av den miljö vi vill erbjuda våra innevånare.
Trivsam, miljömedveten vad beträffar luft, vatten och säkerhet samt tillgång till bra och nära aktiviteter avgör om vi skall få eventuella inflyttare.

Detta gäller även omhändertagandet av våra barn och gamla. Det finns inga andra än vi politiker som måste visa hur vi vill att Vetlanda ska utvecklas. Vi kan inte skylla på några andra för våra beslut.

Kvarndammen har tidigare varit en pärla för Vetlandas befolkning. Kostnaden för att upprätta en badplats igen är mycket låg jämfört med vad tappade innevånare blir i det långa loppet.

"Föredragningslista vid sammanträde med Kommunstyrelsen, onsdagen den
12 januari 2011, kl 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Icke offentlig del

12. Borgensåtagande AB Vetlanda Industrilokaler.

13. Byggnation av Bäckseda förskola – tilläggsbudget.

14. Svar på motion om att Vetlanda kommun åter iordningställer Kvarndammen som kommunal badplats.

15. Kommunal annonsering 2011.

16. Ev ytterligare ärenden

Tommy Bohman
ordförande"

Lars-Olof Reinfeldt
Miljöpartiet Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home