Sunday, September 12, 2010

Valobservationer

Som självpåtagen valobservatör vid förtidsröstningen under söndagen på tre äldreboenden i Vetlanda var det intressant att studera hur detta går till.
För det första vill jag framhålla att de båda valförättarna skötte sig näst intill exemplariskt
I vallagen kapitel 7 står det;
2 § För att göra i ordning en röst skall väljarna för varje slag av val de vill delta i

ta en valsedel,
lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den, och
försluta valkuvertet.

Som anhörig och personal kan det ibland visa sig svårt att inte styra, leda eller påverka i egen önskad riktning. Vissa brukare visade uppenbara tendenser att inte enligt vallagen ta aktiva egna initiativ vad gäller att förse sig med önskade valsedlar och jag kunde då iaktta att några fick mer hjälp än vad som stundens allvar kräver.

Visst vill man som personal och anhörig hjälpa till, men det är meningen att valet skall vara fritt från obehörig inblandning i integriteten.

Jag kunde iaktta vissa gränssituationer där påverkan var onödigt stor och där det kanske eventuellt skulle varit önskvärt med någon större auktoritet från kontrollanternas sida.

I vallagen kapitel 8 står det;

1 § På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn.

Vid förtida röstning på stadshuset den lördag jag såg noterade jag att valskärmens baksida i foajén var vänd utemot fönstret och allmänheten, vilket ger full insyn från allmänheten om att kontrollera att den röstande lägger i valsedlar och med mycket stark blick kan det iaktas till vilket parti.

Samtidigt på söndagen var det intressant att göra studiebesök på dessa äldreinrättningar. Prata med brukare och personal. På Kvarngården är frustrationen över Vård och Omsorgs sätt att både besluta och tillhanda ha informationen om upphandlingen av tvätt från den 1 oktober stor. Det var många varma handskar som behöver skickas till nämnden vid nästa sammanträde som troligtvis kommer att förläggas till Kvarngåden.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home