Thursday, August 19, 2010

Biogasmack i Vetlanda

Synpunkt med anledning av dagens artikel från Ola Rosander och VETAB


Det är glädjande när förnuftet syns hinna ifatt verkligheten. Nu verkar VETAB inse det som Kommundelsrådet framförde för 3-4 år sedan, nämligen att det vore bra med en biogasmack i Vetlanda.

Vi kan därmed öka möjligheten att få många turister hit från Europa där biogasdrivna bilar är betydligt vanligare än här. Samtidigt får vi användning av våra egna sopor på ett bra och ekonomiskt vettigt sätt.

Totalekonomin och miljön mår bra samt att fler möjligheter till småföretagande i turistnäringen ökar.

Framtidens politik ligger inte i vaga fraser om jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Vilka politiska partier vill gå ut med budskap emot dessa önskemål?

Jag tror att morgondagens politiker måste hitta de jordnära frågorna som argument för sin trovärdighet. Frågor som vi i kommundelsrådet ständigt är på jakt efter att delge de styrande i vår kommun.

Valet på riksnivå ter sig mest löjligt där partierna i desperat kamp försöker köpa den ena gruppen efter den andra för att få makten.

Därför vill jag och Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd nu stödja Ola Rosander i hans strävan att förbättra framtidens miljö med hjälp av VETAB.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home